logo Sykehusinnkjøp

Ernæringsprodukter for nyfødte

Avtalen gjelder fra 1. mai 2021 til 30. april 2024. Den kan forlenges med 1 år om gangen opptil 2 ganger.

Avtalen gjelder innkjøp av ernæringsprodukter for nyfødte til alle helseforetak i Helse Midt-Norge. Det er inngått avtale med en leverandører på dette området.

Følgende leverandør er valgt:

Vygon Norway AS – avtalenummer 201326
Kontaktperson: Kåre Lindalen
Tlf.:  23 65 43 10
E-post: kare.lindalen@vygon.no

Følgende produkter er på avtale:

 • Ernæringssonder til nyfødte
 • Sprøyter til enteral ernæring, nyfødte
 • Forlengelsesslange 15 cm, nyfødte
 • Opptrekkskork medikamenter, nyfødte
 • Opptrekkstrå medikamenter, nyfødte
 • Treiveiskran til ernæringssett, nyfødte

prosjektleder
avtaleforvalter

  Avtalene som er inngått med en leverandør. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet.

  Foretakene gjør bestillinger via eget bestillingssystem (SAP) opp mot hver enkelt leverandør. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte innkjøpsavdelingen.

  Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Send e-post til forvaltning-midt@sykehusinnkjop.no.

  Ønsker du å melde avvik på avtaler? Bruk Reklamasjonsportalen.

  Logg inn (Reklamasjonsportalen)  Sist oppdatert 16.12.2021