logo Sykehusinnkjøp

Fikseringsprodukter, kompresser og tupfere

Hovedgruppe 1 gjelder fra 1. juni 2020 til 31. mai 2024. Hovedgruppe 2 gjelder fra 1. oktober 2020 til 30. september 2024. Alle avtaler kan forlenges med 1 år om gangen opptil 2 ganger.

Avtalen gjelder levering av fikseringsprodukter, kompresser og tupfere, og er delt inn i 2 hovedgrupper fordelt på 12 deltilbud.

Det er inngått avtale med seks leverandører. Her finner du en oversikt over hvem de er, og hvem som er kontaktpersoner:

OneMed
Kontaktperson: Cecilie Louise Buøen
Tlf.: 404 19 853
Epost: cecilie.louise.buoen@onemed.com
 
Mölnlycke Health Care
Kontaktperson:  Lene Elisabeth Wiinberg
Epost: leneelisabeth.wiinberg@molnlycke.com
 
KCI Medical AS (3M frem til 01.11.2023) 
Kontaktperson er fremdeles i 3M: Torstein Hegland 
E-post: thegland@mmm.com
 
Abbott Rapid Diagnostics
Kontaktperson: Guri Nilsen
Tlf.: 24 05 67 26
E-post:  guri.nilsen@abbott.com
 
BD Becton Dickinson / Bard Norway
Kontaktperson: Ida Leona V.Bjørklund
Tlf.: 90 87 24 30
E-post: Ida.Bjorklund@bd.com

Følgende delområder er på avtale (Leverandør/avtalenummer):

 • Operasjonskompresser steril m/rtg.tråd
  Onemed / 201033
 • Operasjonstupfere steril m. rtg.tråd
  Onemed / 201033
 • Kompresser steril
  Onemed / 201033
 • Kompresser usteril
  Onemed / 201033
 • Tupfere steril 
  Mölnlycke Healthcare / 201034
 • Tupfere usteril
  Onemed / 201033

Følgende delområder er på avtale (Leverandør/avtalenummer):
 
 • Fikseringsprodukter PVK (perifer vene kanyle)
  KCI Medical AS/ 201050
 • Fikseringsprodukter SVK (sentral vene kateter)
  KCI Medical AS / 201050
 • Fikseringsstrømper PVK
  Mölnlycke Healthcare AS / 201049
 • Fiksering av epiduralkateter
  KCI Medical AS/ 201050
 • Suturløs fiksering
  Abbott / 201060
  BD Becton Dickinson (Bard Norway) / 201062

rådgiver innkjøp
avtaleforvalter

  Avtalene som er inngått innenfor hvert delområde er en eneavtale med hver leverandør. Unntaket er delleveranse Suturløs fiksering, her er det inngått avtale pr varelinje. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet. 

  Foretakene gjør bestillinger via eget bestillingssystem (SAP) opp mot hver enkelt leverandør. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte innkjøpsavdelingen.

  Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Send e-post til forvaltning-midt@sykehusinnkjop.no.

  Ønsker du å melde avvik på avtaler? Bruk Reklamasjonsportalen.

  Logg inn (Reklamasjonsportalen)  Sist oppdatert 04.11.2022