Hopp til innhold
logo

Fikseringsprodukter, kompresser og tupfere

Hovedgruppe 1 gjelder fra 1. juni 2020 til 30. mai 2023, med mulighet for forlengelse i 1 år. Hovedgruppe 2 gjelder fra 1. oktober 2020 til 30. september 2023, med mulighet for forlengelse i 1 år. Se de ulike hovedgruppene under for hvem dette gjelder.

Avtalen gjelder levering av fikseringsprodukter, kompresser og tupfere, og er delt inn i 2 hovedgrupper fordelt på 12 deltilbud.

Det er inngått avtale med seks leverandører. Her finner du en oversikt over hvem de er, og hvem som er kontaktpersoner:

OneMed
Kontaktperson: Cecilie Louise Buøen
Tlf.: 404 19 853
Epost: cecilie.louise.buoen@onemed.com

Mölnlycke Health Care
Kontaktperson:  Lene Elisabeth Wiinberg
Epost: leneelisabeth.wiinberg@molnlycke.com

3M 
Kontaktperson: Torstein Hegland
E-post: thegland@mmm.com

Abbott Rapid Diagnostics
Kontaktperson: Guri Nilsen
Tlf.: 24 05 67 26
E-post:  guri.nilsen@abbott.com

ConvaTec Norway AS
Kontaktperson: Rolf Lønseth
Tlf.: 91392764
E-post:  rolf.lonseth@convatec.com

BD Becton Dickinson / Bard Norway
Kontaktperson: Ida Leona V.Bjørklund
Tlf.: 90 87 24 30
E-post: Ida.Bjorklund@bd.com

Følgende delområder er på avtale (Leverandør/avtalenummer):

 • Operasjonskompresser steril m/rtg.tråd
  Onemed / 201033
 • Operasjonstupfere steril m. rtg.tråd
  Onemed / 201033
 • Kompresser steril
  Onemed / 201033
 • Kompresser usteril
  Onemed / 201033
 • Tupfere steril 
  Mölnlycke Healthcare / 201034
 • Tupfere usteril
  Onemed / 201033

Følgende delområder er på avtale (Leverandør/avtalenummer):

 • Fikseringsprodukter PVK (perifer vene kanyle)
  3M / 201050
 • Fikseringsprodukter SVK (sentral vene kateter)
  3M / 201050
 • Fikseringsstrømper PVK
  Mölnlycke Healthcare AS / 201049
 • Fiksering av epiduralkateter
  3M / 201050
 • Suturløs fiksering
  Abbott / 201060
  ConvaTec / 201061
  BD Becton Dickinson (Bard Norway) / 201062

rådgiver innkjøp
avtaleforvalter

Avtalene som er inngått innenfor hvert delområde er en eneavtale med hver leverandør. Unntaket er delleveranse Suturløs fiksering, her er det inngått avtale pr varelinje. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet. 

Foretakene gjør bestillinger via eget bestillingssystem (SAP) opp mot hver enkelt leverandør. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte innkjøpsavdelingen.

For kunder på avtalen, kan innlogging i ProWeb eller Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon. 

Logg inn (Innkjøpsportalen)

Logg inn (ProWeb)

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under 

Logg inn (leverandørstatistikk)

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Send e-post til forvaltning-midt@sykehusinnkjop.no.

Ønsker du å melde avvik på avtaler? Bruk Reklamasjonsportalen.

Logg inn (Reklamasjonsportalen)Sist oppdatert 04.11.2022
Fant du det du lette etter?