logo Sykehusinnkjøp

Gynekologiske og obstetriske produkter

Avtalen gjelder fra 25. februar 2023 til 24. februar 2025, og kan forlenges med 1+1 år.

Avtalen omfatter kjøp av gynekologiske og obstetriske produkter.

Avtalen dekker følgende områder:

Delkontrakt - Produktområde - Leverandør

1    Sugesonder til vakumaspir​​​asjon av uterus, aktivt sug (DMedical AS​​​​)
2    Sugesonde​​r til vakumaspirasjon av uterus, manuelt (Kebomed AS)
3    Selv​​​holdende vaginalspekulum, engangs (Endotech AS​)
4    Sonde (pipelle) til endo​​metrie biopsi (Ecomed Helseprodukter AS)
5    Hysteroskop, eng​​angs (Kebomed AS)
6    Uterusmanipulator​​, engangs (Endotech AS​)
7    Engangsmorcellator til ​​laparoskopi (Kebomed AS)
8    Utstyr for endometrial abl​asjon, engangs (Kebomed AS)
9    Avlyst
10  Postpartum​​​ ballong, engangs (Jan Bye AS)
11  Vakumsystem til forløsn​​ing, engangs (Medero AS)
12  Skalpeelektr​​oder (Scan-med AS)
13  Utstyr til skalpebrlodp​røvetaking (Kebomed AS)
14  Ballong for modning ​​av cervix (Cook Norge AS)
15  Amnioskop m/i​ntegrert lys, engangs (Kebomed AS)
16  Utstyr for å avhjelpe dyptsitte​nde hode under sectio (Jan Bye AS)
17  Hinne​​​river (Endotech AS​)
18  Avlyst
19  Urethra slynge r​​etropubisk
          1. Janssen-Cilag AS
          2. Boston Scientific Nordic AS
20  ​​Urethra slynge transobtura​​tor, inne​​​nfra og ut teknikk (Janssen-Cilag AS)
21  Urethra slynge transobt​urator, utenfra og in​n teknikk (Boston Scientific Nordic AS)
22  Urethra slynge m​ini (Janssen-Cilag AS)
23  Intraabdominalt nett for ​behandling av vaginal prolaps (Boston Scientific Nordic AS)
24  Utstyr til transvagin​al spinafiksasjon 
          1. Boston Scientific Nordic AS
          2. Medistim Norge AS
25  Avlyst

​Boston Scientific Nordic AS - Avtalenummer: 202093
Kontaktperson: Gitte Hove
Telefon: +46 733768039
E-post: Gitte.Hove@bsci.com

Cook Norge AS - Avtalenummer: 202091
Kontaktperson: Maria Östh
Telefon: +46 708272431
E-post: maria.osth@cookmedical.com

DMedical AS - Avtalenummer: 202084
Kontaktperson: Henrik Stake
Telefon: 90162774
E-post: henrik@dmedical.no

Ecomed Helseprodukter AS - Avtalenummer: 202087
Kontaktperson: Hanne Greibrokk
Telefon: 47331153
E-post: hanne.greibrokk@ecomed.no

Endotech AS - Avtalenummer: 202086
Kontaktperson: Dag Nord
Telefon: 95242939
E-post: dag@endotech.no

Jan Bye AS - Avtalenummer: 202088
Kontaktperson: Per Finstad-Bye
Telefon: 64959377/99332270
E-post: post@janbye.no

Janssen-Cilag AS - Avtalenummer: 202092
Kontaktperson: Camilla Sabroe Parbst
Telefon: +45 29998883
E-post: cparbst@jnj.com

Kebomed AS - Avtalenummer: 202085
Kontaktperson: Berit Hope Sollesnes
Telefon: 98281307
E-post: beso@kebomed.no

Medero AS - Avtalenummer: 202089
Kontaktperson: Andrè Vasenden
Telefon: 45227671
E-post: andre@medero.no

Medistim Norge AS - Avtalenummer: 202094
Kontaktperson: Hanne Westpold Waaler
Telefon: 23035256
E-post: hanne.waaler@medistim.com

Scan-Med AS - Avtalenummer: 202090
Kontaktperson: Stian Ludvigsen
Telefon: 45094423
E-post: stian.ludvigsen@scan-med.no​

Det er inngått parallelle rammeavtaler med to leverandører for delkontrakt 19 Urethra slynge retropubisk og delkontrakt 23 Utstyr til transvaginal spinafiksasjon. For øvrige delkontrakter er det tildelt avtale med en leverandør.

Ved parallelle rammeavtaler er leverandørene rangert etter plassering i konkurransen, hvor den høyest rangerte leverandør er hovedleverandør. Valg av produkter fra leverandør med lavere rangering enn hovedleverandør vil kun skje når medisinskfaglige vurderinger av behandlende lege tilsier dette, eller at hovedleverandør ikke kan levere aktuelt produkt.

Foretakene gjør bestillinger via eget bestillingssystem opp mot hver enkelt leverandør. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte innkjøpsavdelingen.

​​​

  Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.midt@sykehusinnkjop.no.

  Brukere bes kontakte sitt helseforetak for informasjon om priser.

  Leverandører kan oppdatere informasjon og levere statistikk ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen.

  Forespørsel om opprettelse av bruker kan sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Sist oppdatert 13.10.2023