logo Sykehusinnkjøp

Hofteproteser primær, revisjon og ortopedisk sement

Avtalen gjelder fra 1.oktober 2023 til 30.september 2025. Den kan forlenges med opptil 4 år, først i 2 år og deretter 1 år opptil 2 ganger.

Avtalen omfatter kjøp av sementerte/usementerte stammer med hoder, sementerte/usementerte kopper, dobbel mobilitetskopp, ortopedisk sement og blandesett og i tillegg revisjonsproteser og revisjonssement. 

Avtalen dekker følgende områder:

(Leverandør/Avtalenummer)

Delkontrakt 1 - Sementert stamme med hode

Stryker AB / 202686
Ortomedic AS / 202683
Zimmer Biomet Norway AS / 202687
Link Norway AS / 202682

Delkontrakt 2 - Usementert stamme med hode

Ortomedic AS / 202683
Smith & Nephew AS / 202685
Stryker AB / 202686

Delkontrakt 3 - Bipolart hode til hemiprotese

Stryker AB / 202686
Ortomedic AS / 202683
Link Norway AS / 202682

Delkontrakt 4 - Sementert kopp

Ortomedic AS / 202683
Stryker AB / 202686
Smith & Nephew AS / 202685
Link Norway AS / 202682

Delkontrakt 5 - Usementert kopp

Smith & Nephew AS / 202685
Stryker AB / 202686
Ortomedic AS / 202683
Zimmer Biomet Norway AS / 202687

Delkontrakt 6 - Dobbel mobilitetskopp usementert/sementert

Smith & Nephew AS / 202685
Zimmer Biomet Norway AS / 202687
Ortomedic AS / 202683
Stryker AB / 202686

Delkontrakt 7 - Sementert/Usementert stamme med hode, kopp - revisjonsproteser

SCP Ortopedi AS / 202684
Enimed AS / 202680
Link Norway AS / 202682
Ortomedic AS / 202683
Smith & Nephew AS / 202685
Stryker AB / 202686
Zimmer Biomet Norway AS / 202687

Delkontrakt 8 - Ortopedisk sement – standard til primær-/hemi

Heraeus Medical AB / 202681
Zimmer Biomet Norway AS / 202687
Enimed AS / 202680

Delkontrakt 9 - Ortopedisk sement – revisjon

Heraeus Medical AB / 202681
Zimmer Biomet Norway AS / 202687
Enimed AS / 202680

Delkontrakt 10 - Blandesett sement

Heraeus Medical AB / 202681
Zimmer Biomet Norway AS / 202687
Enimed AS / 202680

 

Zimmer Biomet Norway AS - avtale 202687
Kontaktperson: Rune Pilegård
Telefon: 40 33 00 22
E-post: rune.pilegard@zimmerbiomet.com

Stryker Norge Norsk avdeling av utenlandsk foretak - avtale 202686
Kontaktperson: Pehr Abrahamsson
Telefon: +46 406918115
E-post: pehr.abrahamsson@stryker.com
            Scandi_CSD_Tender_Pricing@stryker.com

Smith & Nephew AS - avtale 202685
Kontaktperson: Anne May Børresen
Telefon: 934 64 392
E-post: annemay.borresen@smith-nephew.com

Ortomedic AS - avtale 202683
Kontaktperson: Thormod Dønås
Telefon: 905 57 151
E-post: thormod.donas@ortomedic.no

Link Norway AS - avtale 202682
Kontaktperson: Per Kristian Knutsen
Telefon: 900 77 187
E-post: per-kristian.knutsen@linknorway.no

Enimed AS - avtale 202680
Kontaktperson: Anders Olborg
Telefon: 417 51 551
E-post: anders@enimed.no

SCP Ortopedi AS - avtale 202684
Kontaktperson: Per Odd Hegle
Telefon: 91 67 46 70
E-post: per-odd.hegle@scp.no

Parallelle rammeavtaler uten rangering. Det vil gjennomføres lokale evalueringer på hva som vil være primærleverandør for hver lokasjon. 

Foretakene gjør bestillinger via eget bestillingssystem (SAP) opp mot hver enkelt leverandør. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte innkjøpsavdelingen.

  Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.midt@sykehusinnkjop.no.

  Brukere bes kontakte sitt helseforetak for informasjon om priser.

  Leverandører kan oppdatere informasjon og levere statistikk ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen.

  Forespørsel om opprettelse av bruker kan sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Sist oppdatert 05.04.2024