logo

Juridiske tjenester

Avtalen gjelder fra 1.januar 2023 til 31.desember 2024. Den kan forlenges med 1 år om gangen opptil 2 ganger.

Avtalen gjelder juridisk bistand i forbindelse med organisasjonens virksomhet, unntatt juridiske tjenester ved varslingssaker.

Advokatfirmaet Grette AS
Avtalenummer: 202231
Kontraktsansvarlig: Marie Braadland
Telefon: 970 45 301
E-post: mabr@grette.no

 

Avtalen dekker juridisk bistand i forbindelse med organisasjonens virksomhet, unntatt juridiske tjenester ved varslingssaker.

prosjektleder

Bestilling av bistand skal kun gjøres av de som har fullmakt til å foreta bestilling av enkeltoppdrag på helseforetaket. 

Brukere bes kontakte sitt helseforetak for informasjon om priser.

Leverandører kan oppdatere informasjon og levere statistikk ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen.

Forespørsel om opprettelse av bruker kan sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.midt@sykehusinnkjop.no.

Sist oppdatert 30.05.2023