logo Sykehusinnkjøp

Kneproteser med tilbehør

Avtalen gjelder fra 1.februar 2020 til 30.september 2024.

Avtalen gjelder levering av kneprotesesystemer.

Parallelle rammeavtaler fordelt på følgende delområder (Leverandør/avtalenummer): 

Delområde 1 – Kneprotese – standard sementert:

 • Ortomedic AS / 200814
 • Smith & Nephew AS / 200813
 • Stryker AB / 200815
 • Zimmer Biomet Norway AS / 200816

Delområde 2 - Kneprotese – standard usementert:

 • Ortomedic AS / 200814
 • Stryker AB / 200815
 • Zimmer Biomet Norway AS / 200816

Delområde 3 - Kneprotese – uni:

 • Ortomedic AS / 200814
 • Stryker AB / 200815
 • Zimmer Biomet Norway AS / 200816

Delområde 4 - Kneprotese – hengslet:

 • Ortomedic AS / 200814
 • Smith & Nephew AS / 200813
 • Stryker AB / 200815
 • Zimmer Biomet Norway AS / 200816

Delområde 5 - Kneprotese – revisjon:

 • Ortomedic AS / 200814
 • Smith & Nephew AS / 200813
 • Stryker AB / 200815
 • Zimmer Biomet Norway AS / 200816

ORTOMEDIC AS
Kontraktsansvarlig: Thormod Dønås
Tlf: 905 57 151
E-post: thormod.donas@ortomedic.no
Produktansvarlig: Kjetil Vemøy
Tlf: 482 29 780
E-post: kjetil.vemoy@ortomedic.no

SMITH & NEPHEW AS
Kontraktsansvarlig: Stevar Klausen
Tlf: 991 65 458
E-post: stevar.klausen@smith-nephew.com
Produktansvarlig: Johan Dahlstrøm
Tlf: 908 53 607
E-post: johan.dahlstrom@smith-nephew.com

STRYKER NORGE NORSK AVDELING AV UTENLANDSK FORETAK
Kontraktsansvarlig: Pehr Abrahamsson
Tlf: +46 406918115
E-post: pehr.abrahamsson@stryker.com
Produktansvarlig: Frank Vågenes
Tlf: 906 38 701
E-post: frank.vagenes@stryker.com

ZIMMER BIOMET NORWAY AS
Kontraktsansvarlig: Rune Pilegård
Tlf: 40 33 00 22
E-post: rune.pilegard@zimmerbiomet.com
Produktansvarlig: Barbro Erichsen
Tlf: 95 27 13 94
E-post: barbro.erichsen@zimmerbiomet.com

For alle delområder er det tildelt parallelle rammeavtaler uten rangering. 

  Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.midt@sykehusinnkjop.no.

  Brukere bes kontakte sitt helseforetak for informasjon om priser.

  Leverandører kan oppdatere informasjon og levere statistikk ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen.

  Forespørsel om opprettelse av bruker kan sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Sist oppdatert 05.04.2024