logo Sykehusinnkjøp

Kontroll og vedlikehold av brannalarm og talevarslingsanlegg HNT

Avtalen gjelder fra 1. april 2024 til 31. mars 2026. Den kan forlenges med ytterligere 1 år to ganger.

Avtalen omfatter kjøp av kontroll og vedlikehold av Kontroll og vedlikehold av brannalarm og talevarslingsanlegg HNT

Avtalen dekker følgende områder:

 

Kontroll og vedlikehold av brannalarm 
NTE Elektro, avtale 202981 (Levanger)
NTE Elektro, avtale 202983 (Namsos)

 

Kontroll og vedlikehold av talevarslingsanlegg
HONEYWELL LIFE SAFETY AS, avtale 202982 (Levanger)
HONEYWELL LIFE SAFETY AS, avtale 202984 (Namsos)

Bestilling gjøres fra driftsavdeling direkte til leverandør.

Vedlikehold inkluderer, men er ikke begrenset til reparasjoner, utskiftninger og utbedringer av avvik samt ikke søknadspliktig utvikling av anleggene. 


Nødvendig materiell inngår i omfanget. 

  Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.midt@sykehusinnkjop.no.

  Brukere bes kontakte sitt helseforetak for informasjon om priser.

  Leverandører kan oppdatere informasjon og levere statistikk ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen.

  Forespørsel om opprettelse av bruker kan sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.midt@sykehusinnkjop.no.

  Sist oppdatert 18.03.2024