logo

Optiker Endoskopi ØNH

Avtalen gjelder fra 1.oktober 2020 til 30.september 2024.

Avtale for kjøp av optiker til endoskopi med tilhørende lysledning til Øre Nese Hals-avdelingene i Helse Midt-Norge.

Karl Storz Endoskopi Norge AS, avtalenummer 201067
Kontraktsansvarlig: Magne Brekk
Tlf.: 953 64 858
Epost: magne@karlstorz.no

Optiker til endoskopi med tilhørende lysledning

prosjektleder
avtaleforvalter

En leverandør. Avrop foregår i hht kontrakt.

For kunder på avtalen, kan innlogging i ProWeb eller Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon. 

Logg inn (Innkjøpsportalen)

Logg inn (ProWeb)

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under 

Logg inn (leverandørstatistikk)

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Send e-post til forvaltning-midt@sykehusinnkjop.no.

Ønsker du å melde avvik på avtaler? Bruk Reklamasjonsportalen.

Logg inn (Reklamasjonsportalen)Sist oppdatert 17.01.2023