logo Sykehusinnkjøp

Optiker Endoskopi ØNH

Avtalen gjelder fra 1.oktober 2020 til 30.september 2024.

Avtale for kjøp av optiker til endoskopi med tilhørende lysledning til Øre Nese Hals-avdelingene i Helse Midt-Norge.

Optiker til endoskopi med tilhørende lysledning

Karl Storz Endoskopi Norge AS, avtalenummer 201067
Kontraktsansvarlig: Magne Brekk
Tlf.: 953 64 858
Epost: magne@karlstorz.no

En leverandør. Avrop foregår i hht kontrakt.

  Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.midt@sykehusinnkjop.no.

  Merk at dersom du er bruker av et produkt/tjeneste på avtalen og har medisinske spørsmål, må du kontakte helsepersonell.

  Brukere bes kontakte sitt helseforetak for informasjon om priser.

  Leverandører kan oppdatere informasjon og levere statistikk ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen.

  Forespørsel om opprettelse av bruker kan sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Sist oppdatert 26.01.2024