logo Sykehusinnkjøp

System for smerte- og symptomlindrende behandling

Avtalen gjelder fra 03.01.2022 til 02.01.2024, med mulighet for forlengelse i 1 + 1 år.

Avtalen gjelder ambulerende pumper til all aktuell intravenøs, subkutan, spinal og epidural hjemmebehandling. De samme pumpene må også være egnet for bruk i sykehus. Kommunale institusjoner skal ha mulighet til å kjøpe pumpene på opsjon.

Vingmed AS - avtalenr: 23055153
Kontraktsansvarlig: Henriette Tomassen
Tlf: 67 58 06 80 / 992 33 920
E-post: henriette.tomassen@vingmed-as.no
Produktansvarlig: Torbjørn Berdal
Tlf: 67 58 06 80 / 959 82 645
E-post: torbjorn.berdal@vingmed-as.no

OneMed AS - avtalenr: 23055152
Kontraktsansvarlig: Cecilie Buøen
Tlf: 40 41 98 53
E-post: cecilielouise.buoen@onemed.com
Produktansvarlig: Roy Borgersen
Tlf: 93 25 99 55
E-post: roy.borgersen@onemed.com

Følgende delområder er på avtale (Leverandør/avtalenummer):

 1. Sprøytepumper (Vingmed AS/23055153)
 2. Peristaltiske pumper (OneMed AS /23055152)​

senior prosjektleder

avtaleforvalter


  Avtalene innen delområdene 1 er en eneavtale med en leverandør. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet.

  Avtalene innen delområdene 2 er en eneavtale med en leverandør. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet.

  Foretakene gjør bestillinger via eget bestillingssystem (SAP) opp mot hver enkelt leverandør. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte innkjøpsavdelingen.

  For kunder på avtalen, kan innlogging i ProWeb eller Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon. 

  Logg inn (Innkjøpsportalen)

  Logg inn (ProWeb)

  Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under 

  Logg inn (leverandørstatistikk)

  Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Send e-post til avtaleforvaltning.midt@sykehusinnkjop.no.

  Ønsker du å melde avvik på avtaler? Bruk Reklamasjonsportalen.

  Logg inn (Reklamasjonsportalen)

   

  Sist oppdatert 19.01.2023