logo Sykehusinnkjøp

Vakumbehandlingprodukter

Avtalen gjelder fra 22. februar 2021 til 22. februar 2024. Den kan forlenges med 1 år om gangen opptil 2 ganger.

Avtalen gjelder innkjøp av produkter til vakumbehandling til alle helseforetak i Helse Midt-Norge. Det er inngått avtale med tre leverandører på dette området.

Følgende leverandør er valgt:
 
MEDELA MEDICAL NORGE – avtalenummer 201157
Kontaktperson: Martin Hellberg Lövald
Tlf.: 477 77 717
E-post:  guri.nilsen@abbott.com
 
Mediq – avtalenummer 201158
Kontaktperson: Wenche Fagerlid
Tlf.: 977 78 817
E-post:  wenche.fagerlid@mediq.com

Smith & Nephew – avtalenummer 201159
Kontaktperson: Hella Yngsdal
Tlf.: 46 46 33 23
E-post: hella.yngsdal@smith-nephew.com

Følgende delområder er på avtale (Leverandør/avtalenummer):

Flergangs vakumpumper, med forbruksmateriell – deltilbud 1
Mediq – avtalenummer 201158

Flergangs vakumpumper med skyllefunksjon, med forbruksmateriell – deltilbud 2
Mediq – avtalenummer 201158

Engangs vakumpumpe med kanister, med forbruksmateriell – deltilbud 3
Abbott – avtalenummer 201157

Engangs vakumpumpe uten kanister, med forbruksmateriell – deltilbud 4
Smith & Nephew – avtalenummer 201159

Utstyrsuavhengig forbruksmateriell – deltilbud 5
Mediq – avtalenummer 201158

prosjektleder
avtaleforvalter

  Avtalene som er inngått innenfor hvert delområde er en eneavtale med en leverandør. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet.

  Foretakene gjør bestillinger via eget bestillingssystem (SAP) opp mot hver enkelt leverandør. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte innkjøpsavdelingen.

  Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Send e-post til forvaltning-midt@sykehusinnkjop.no.

  Ønsker du å melde avvik på avtaler? Bruk Reklamasjonsportalen.

  Logg inn (Reklamasjonsportalen)


  Sist oppdatert 19.01.2023