logo Sykehusinnkjøp

Sykehusinnkjøp HF divisjon sør-øst inngår og forvalter lokale og regionale avtaler på vegne av helseforetakene i Helse Sør-Øst RHF. På denne siden finner du informasjon om de regionale rammeavtalene som er inngått.

Nasjonale avtaler inngått av Sykehusinnkjøp HF finner du på denne siden.

Om du ikke finner avtalen du leter etter på denne siden eller under nasjonale avtaler, ber vi deg ta kontakt med innkjøpsavdelingen på ditt helseforetak.

Brukere kan få tilgang til prisinformasjon samt lokale avtaler ved å logge inn i Innkjøpsportalen.

Ved spørsmål om avtalene, ta kontakt på e-post avtaleforvaltningsorost@sykehusinnkjop.no.