logo Sykehusinnkjøp

Databriller

Avtalen gjelder fra 1. september 2022 til 31. august 2024, med mulighet for forlengelse i 1+1 år. For delkontrakt 5 (STHF) og 6 (SiVHF) gjelder avtalen fra 29. desember 2022.

Rammeavtalen omfatter databriller til de ansatte i helseforetakene. Avtalen dekker o​gså synsundersøkelse.

Avtalen dekker helseforetakenes behov for å ivareta Arbeidsmiljøloven § 4-2 (2) «Krav til tilrettelegging, medvirkning og utvikling» overfor sine ansatte samt Arbeidsti​lsynets forskrift om «organisering, ledelse og medvirkning», jf. § 14-4. «Undersøkelse av arbeidstakeres syn ved arbeid ved dataskjerm».​

​Det er utarbeidet rekvisisjonsskjemaer til bruk ved avrop. Faktura på avtalepris sendes det enkelte HF. Eventuelle mellomlegg betales av den ansatte i butikk.​

Sirkulær økonomi: Det er i denne anskaffelsen stilt krav om at leverandørene skal ha en returordning for brukte briller med en miljømessig og/eller sosial karakter. Leverandørene har forskjellige opplegg for dette.

Delkont​​​rakt 1: Oslo universitetssykehus HF

Leverandør: Brilleland AS

Delkontrakt 2: Akershus universitetssykehus HF

For alle foretak utenom Kongsvinger:
Leverandør: Brilleland AS

For Kongsvinger:
Leverandør: Specsavers AS

Delkontrakt 3: Vestre Viken HF​

Leverandør: Brilleland AS

Delkontrakt 4: Sykehuset Innlandet HF

Leverandør: Specsavers AS

Delkontrakt 5: Sykehuset Telemark HF

For alle foretak utenom Notodden:
Leverandør: Brilleland AS

For Notodden:
Leverandør: Synsam Group AS

Delkontrakt 6: Sykehuset i Vestfold HF

Leverandør: Brilleland AS

Delkontrakt 7: Sykehuset Østfold HF

For alle foretak utenom Halden:
Leverandør: Brilleland AS

For Halden:
Leverandør: Synsam Group AS

Delkontrakt 8: Sørlandet sykehus HF

Leverandør: Brilleland AS

Delkontrakt 9: Sykehuspartner HF

Leverandør: Brilleland AS​

Brilleland​
Leverandørkontakt: Linda Cathrin Esse
E-post: lce@brilleland.no
Telefon: 938 88 977

Specsavers AS
Leverandørkontakt: Ida Gabrielsen
E-post: ida.gabrielsen@specsavers.com
Telefon: 484 06 019

Synsam Group Norway AS
Leverandørkontakt: Thomas Kjær
E-post: thkk@synsam.com
Telefon: 92063922

Ved spørsmål til Sykehusinnkjøp HF angående avtalen, ta kontakt på følgende e-post: ​

avtaleforvaltningsorost@sykehusinnkjop.no​

  Avtalene som er inngått er en eneavtale med leverandør. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet. 

  Avdelingene i foretakene finner tjenestene ved å kontakte lokal innkjøpsavdeling.

  Det er utarbeidet rekvisisjonsskjemaer til bruk ved avrop. Faktura på avtalepris sendes det enkelte HF. Eventuelle mellomlegg betales av den ansatte i butikk.

  Kunder på avtalen kan finne priser og annen relevant informasjon ved å logge inn i Innkjøpsportalen.

  Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen. Forespørsel for opprettelse av bruker sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post
  avtaleforvaltningsorost@sykehusinnkjop.no.  Sist oppdatert 01.09.2022