logo Sykehusinnkjøp

Gynekologiske og obstetriske produkter

Avtalen gjelder fra 25. februar 2023 til 24. februar 2025, og kan forlenges med 1+1 år.

​Boston Scientific Nordic AS
Avtalenummer: 202082
E-post: Gitte.Hove@bsci.com

Cook Norge AS
Avtalenummer: 202080
E-post: maria.osth@cookmedical.com

DMedical AS
Avtalenummer: 202073
E-post: henrik@dmedical.no

Ecomed Helseprodukter AS
Avtalenummer: 202076
E-post: hanne.greibrokk@ecomed.no

Endotech AS
Avtalenummer: 202075
E-post: dag@endotech.no

Jan Bye AS
Avtalenummer: 202077
E-post: post@janbye.no

Janssen-Cilag AS
Avtalenummer: 20202081
E-post: cparbst@jnj.com

Kebomed AS
Avtalenummer: 202074
E-post: kjma@kebomed.no

Medero AS
Avtalenummer: 202078
E-post: andre@medero.no

Medistim Norge AS
Avtalenummer: 202083
E-post: hanne.waaler@medistim.com

Scan-Med AS
Avtalenummer: 202079
E-post: stian.ludvigsen@scan-med.no​

Produkter p​​​å​​ avtaler​​​​​​​

​​​​Delkontrakt 1 Sugesonder til vakumaspir​​​asjon av uterus, aktivt sug

​Leverandør: DMedical AS​​​​

Delkontrakt 2 Sugesonde​​r til vakumaspirasjon av uterus, manuelt

​​Leverandør: Kebomed

​​​Delkontrakt 3 Selv​​​holdende vaginalspekulum, engangs

​​​Leverandør: Endotech AS

Delkontrakt 4 Sonde (pipelle) til endo​​metrie biopsi

​​​Leverandør: Ecomed Helseprodukter AS

​Delkontrakt 5 Hysteroskop, eng​​angs

​​​Leverandør: Kebomed AS

Delkontrakt 6 Uterusmanipulator​​, engangs

​​​Leverandør: Endotech AS

​​​Delkontrakt 7 Engangsmorcellator til ​​laparoskopi

​​​​​​​Leverandør: Utstyr for endometrial ablasjon, engangs

Delkontrakt 8 Utstyr for endometrial abl​asjon, engangs

​​​​Leverandør: Kebomed AS

​Delkontrakt 10 Postpartum​​​ ballong, engangs

​​​Leverandør: Jan Bye AS

​Delkontrakt 11 Vakumsystem til forløsn​​ing, engangs

​​Leverandør: Medero AS

Delkontrakt 12 Skalpeelektr​​oder

​​​Leverandør: Scan-Med AS

​​Delkontrakt 13 Utstyr til skalpebrlodp​røvetaking

​​​​Leverandør: Kebomed AS

Delkontrakt 14 Ballong for modning ​​av cervix

​​​Leverandør: Cook Norge AS

Delkontrakt 15 Amnioskop m/i​ntegrert lys, engangs

​​​​Leverandør: Kebomed AS

Delkontrakt 16 Utstyr for å avhjelpe dyptsitte​nde hode under sectio

​Leverandør: Jan Bye AS

​Delkontrakt 17 Hinne​​​river

​Levarandør: Endotech AS

​Delkontrakt 19 Urethra slynge r​​etropubisk

​Leverandører:
1. Janssen-Cilag AS
2. Boston Scientific Nordic AS

​Delkontrakt 20 ​​Urethra slynge transobtura​​tor, inne​​​nfra og ut teknikk

​​​​Leverandør: Janssen-Cilag AS​

​​​Delkon​​​trakt 21 Urethra slynge transobt​urator, utenfra og in​n teknikk

​​​​Leverandør: Boston Scientific Nordic AS​​​

​​Delkontrakt 22 Urethra slynge m​ini

​​​Leverandør: Janssen-Cilag AS​​

​​​​​​Delkontrakt 23 Intraabdominalt nett for ​behandling av vaginal prolaps

​​​Leverandør: Janssen-Cilag AS

​​​Delkontrakt 24 Utstyr til transvagin​al spinafiksasjon

​​​Leverandører:
1. Boston Scientific Nordic AS
2. Medistim Norge AS​​

Ved spørsmål til Sykehusinnkjøp HF angående avtale​n, ta kontakt på følgende e-post: 

avtaleforvaltningsorost@sykehusinnkjop.no

Det er inngått parallelle rammeavtaler med to leverandører for delkontrakt 19 Urethra slynge retropubisk og delkontrakt 23 Utstyr til transvaginal spinafiksasjon. For øvrige delkontrakter er det tildelt avtale med en leverandør.

Ved parallelle rammeavtaler er leverandørene rangert etter plassering i konkurransen, hvor den høyest rangerte leverandør er hovedleverandør. Valg av produkter fra leverandør med lavere rangering enn hovedleverandør vil kun skje når medisinskfaglige vurderinger av behandlende lege tilsier dette, eller at hovedleverandør ikke kan levere aktuelt produkt.

​Foretaket gjør bestillinger via eget bestillingssystem opp mot Onemed Services (forsyningssenteret), eller direkte til leverandør, der produkter ikke er tilgjengelige via Onemed Services. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte lokal innkjøpsavdeling. 

Kunder på avtalen kan finne priser og annen relevant informasjon ved å logge inn i Innkjøpsportalen.

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen. Forespørsel for opprettelse av bruker sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post
avtaleforvaltningsorost@sykehusinnkjop.no.Sist oppdatert 29.12.2022