logo Sykehusinnkjøp

Hygieneprodukter

Avtalen gjelder fra 31. august 2019 til 30. august 2021, med mulighet for forlengelse i 1+1 år.

Avtalen omfatter produkter til hånddesinfeksjon og håndsåpe/kremer til manuell og automatisk dispenser.

MEDIQ NORGE AS
Avtalenummer: 200702
E-post: kundeservice.no@mediq.com

MÖLNLYCKE HEALTH CARE AS
Avtalenummer: 200701
E-post: csc.no@molnlycke.com

KIILTOCLEAN AS
Avtalenummer: 200700
E-post: post.no@kiilto.com

PULS AS
Avtalenummer: 200698
E-post: kundeservice@puls-norge.no

  • Desinfeksjonsmidler, hånd, for manuell dispenser (Puls AS)
  • Desinfeksjonsmidler, hånd, for berøringsfri dispenser (Antibac AS)
  • Hånddesinfeksjon, kirurgisk, med langtidseffekt (Mölnlycke Health Care AS)
  • Hånddesinfeksjons, kirurgisk, uten langtidseffekt (Mediq AS)
  • Såper og kremer for dispensere (Puls AS)

Ved spørsmål til Sykehusinnkjøp HF angående avtalen, ta kontakt på følgende e-post: 

avtaleforvaltningsorost@sykehusinnkjop.no

Avtalene som er inngått innenfor hvert delområde er en eneavtale med leverandør. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet. 

Foretaket gjør bestillinger via eget bestillingssystem opp mot Onemed Services (forsyningssenteret), eller direkte til leverandør, der produkter ikke er tilgjengelige via Onemed Services. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte lokal innkjøpsavdeling. 

Kunder på avtalen kan finne priser og annen relevant informasjon ved å logge inn i Innkjøpsportalen.

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen. Forespørsel for opprettelse av bruker sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post
avtaleforvaltningsorost@sykehusinnkjop.no.Sist oppdatert 01.02.2021