logo Sykehusinnkjøp

Kirurgiske grunninstrumenter

Avtalen gjelder fra 21. oktober 2022 til 20. oktober 2024, med mulighet for forlengelse i 1 + 1 år.

Avtalen gjelder kirurgiske grunninstrumenter flergangs og engangs, hudcuretter, hudstanser og generelle fagspesifikke grunninstrumenter innen; gastro, gyn/obstetrikk, ortopedi, øre/nese/hals og hjerte/kar/thorax. 

B Braun medical AS
Avtalenummer: 201760 
E-post: avtaleforvaltning.no@bbraun.com

Endomed AS
Avtalenummer: 201763 
E-post: erik@endomed.no

Ecomed Helseprodukter AS
Avtalenummer: 201762 
E-post: hanne.greibrokk@ecomed.no

Karls Storz Endoskopi Norge AS
Avtalenummer: 201761 
E-post: magne.brekke@karlstorz.com

Her legger vi alle produkter i prioritert rekkefølge. Dersom det er flere delområder, legger vi hvert delområde i en egen ekspanderende overskrift. Legg inn med leverandør tildelt området. 

Delkontrakt 1 Grunninstrumenter generelle, flergangs
B Braun Medical AS

Delkontrakt 2 Grunninstrumenter generelle, engangs

Endomed AS

Delkontrakt 3 Hudkyretter og hudstanser, engangs

Ecomed Helseprodukter AS

Delkontrakt 4 Fagspesifikke instrumenter Ortopedi

B Braun medical AS

Delkontrakt 5 Fagspesifikke instrumenter Gyn/Obstetrikk

B Braun medical AS

Delkontrakt 6 Fagspesifikke instrumenter Gastro

B Braun medical AS

Delkontrakt 7 Fagspesifikke instrumenter Øre/nese/hals

Karl Storz Endoskopi Norge AS

Delkontrakt 8 Fagspesifikke instrumenter Hjerte/kar/thorax

B Braun medical AS

Ved spørsmål til Sykehusinnkjøp HF angående avtalen, ta kontakt på følgende e-post: 

avtaleforvaltningsorost@sykehusinnkjop.no

Avtalene som er inngått innenfor hvert delområde er en eneavtale med leverandør. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet. 

Foretaket gjør bestillinger via eget bestillingssystem opp mot Onemed Services (forsyningssenteret), eller direkte til leverandør, der produkter ikke er tilgjengelige via Onemed Services. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte lokal innkjøpsavdeling. 

Kunder på avtalen kan finne priser og annen relevant informasjon ved å logge inn i Innkjøpsportalen.

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen. Forespørsel for opprettelse av bruker sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post
avtaleforvaltningsorost@sykehusinnkjop.no.
Sist oppdatert 05.09.2022