logo

Kommunikasjonstjenester, design og ideutvikling

Avtalen gjelder fra 01. oktober 2020 til 30. september 2022, med mulighet for forlengelse i 1+1 år. 

Rammeavtalen omfatter grafisk-/UX-/UI-design og idéutvikling til ulike typer trykksaker og digitale produkter, herunder behov for samarbeid rundt kreativt arbeid, i for eksempel utvikling av mulige kampanjer, grafiske maler, illustrasjoner, nye skjemaer med mer.

Tank Design AS

Leverandørkontakt: Monica Kvinge
E-post: monica@tank.no
Telefon: 918 52 722

avdelingsleder

Avtalene som er inngått er en eneavtale med leverandør. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet. 

Avdelingene i foretakene finner tjenestene ved å kontakte lokal innkjøpsavdeling. 

Kunder på avtalen kan finne priser og annen relevant informasjon ved å logge inn i Innkjøpsportalen.

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen. Forespørsel for opprettelse av bruker sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post
avtaleforvaltningsorost@sykehusinnkjop.no.Sist oppdatert 09.05.2022