logo Sykehusinnkjøp

LAB prøvetakingsutstyr

Avtalen gjelder fra 16.februar 2015 til 31.desember 2021.

For avtalen LAB prøvetakingsutstyr - mikrobiologi inngår produktene flytende transportmedium og prøvetakingspensel for virologi. 

Nerliens Meszansky AS
Avtalenummer: 21686
E-post: info@nmas.no

 • Transportmedium flytende
 • Prøvetakingspensel virologi

Ved spørsmål til Sykehusinnkjøp HF angående avtalen, ta kontakt med prosjektleder: 

prosjektleder

  Avtalene som er inngått innenfor hvert delområde er en eneavtale med leverandør. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet. 

  Foretaket gjør bestillinger via eget bestillingssystem opp mot Onemed Services (forsyningssenteret), eller direkte til leverandør, der produkter ikke er tilgjengelige via Onemed Services. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte lokal innkjøpsavdeling. 

  Kunder på avtalen kan finne priser og annen relevant informasjon ved å logge inn i Innkjøpsportalen.

  Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen. Forespørsel for opprettelse av bruker sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post
  avtaleforvaltningsorost@sykehusinnkjop.no.
  Sist oppdatert 01.02.2021