logo Sykehusinnkjøp

Omdømmeundersøkelser for Helse Sør-Øst RHF

Avtalen gjelder fra 04. januar 2021 til 04. januar 2023, med mulighet for forlengelse i 1+1 år. 

På vegne av Helse Sør-Øst RHF har Sykehusinnkjøp HF inngått regional rammeavtale for omdømmeundersøkelser. Avrop i rammeavtalen gjøres av Helse Sør-Øst RHF

Respons Analyse Oslo AS

Leverandørkontakt: Erik Tveit
Telefon: 948 73 009

Leverandørkontakt: Idar Eidset
Telefon: 907 86 649

Avtalen gjelder kjøp av årlige omdømmeundersøkelser for Helse Sør-Øst RHF. 

Ved spørsmål til Sykehusinnkjøp HF angående avtalen, ta kontakt med avdelingsleder:

avdelingsleder

eller ta kontakt på følgende e-post: 

avtaleforvaltningsorost@sykehusinnkjop.no

Avtalen som er inngått innenfor område er en eneavtale med leverandør. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet. 

Avrop i rammeavtalen gjøres av Helse Sør-Øst RHF.

Kunder på avtalen kan finne priser og annen relevant informasjon ved å logge inn i Innkjøpsportalen.

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen. Forespørsel for opprettelse av bruker sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post
avtaleforvaltningsorost@sykehusinnkjop.no.Sist oppdatert 11.12.2022