logo Sykehusinnkjøp

Operasjonshjelmer og hetter med forbruksmateriell

Avtalen gjelder fra 25. juni 2020 til 24. juni 2022, med mulighet for forlengelse i 1+1 år.

Avtalene omfatter rammeavtaler for levering av operasjonshjelmer m/forbruksmateriell til foretakene i Helse Sør-Øst. Hjelm, hjelm m/ LED lys, batteri og lader vil bli etterspurt til utlån kostnadsfritt.

Stryker Norge NUF
Avtalenummer: 200925
E-post: tino.hauvre@stryker.com

Operasjonshjelmer m/forbruksmateriell (Stryker Norge NUF)

Ved spørsmål til Sykehusinnkjøp HF angående avtalen, ta kontakt på følgende e-post: 

avtaleforvaltningsorost@sykehusinnkjop.no

Avtalene som er inngått innenfor hver delkontrakt er en eneavtale med en leverandør. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet.

Foretaket gjør bestillinger via eget bestillingssystem opp mot Onemed Services (forsyningssenteret), eller direkte til leverandør, der produkter ikke er tilgjengelige via Onemed Services. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte lokal innkjøpsavdeling. 

Kunder på avtalen kan finne priser og annen relevant informasjon ved å logge inn i Innkjøpsportalen.

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen. Forespørsel for opprettelse av bruker sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post
avtaleforvaltningsorost@sykehusinnkjop.no.Sist oppdatert 01.02.2021