logo Sykehusinnkjøp

Prøvetakingsutstyr for mikrobiologi

Avtalen gjelder fra 28. februar 2020 til 27. februar 2022, med mulighet for forlengelse i 1+1 år.

Avtalene omfatter ulike typer transportrør m/prøvetakingspinne, vakuumrør for urin m/borsyre og transportrør for urin m/prøvetakingssvamp. 

mabsEmballasje AS 
Avtalenummer: 200875 
E-post: mabs@mabsprodukter.no 

Nerliens Meszansky AS 
Avtalenummer: 200876 
E-post: info@nmas.no 

Medical Wire & Equipment 
Avtalenummer: 200928 
E-post: hege@medicalwire.no 

 • Transportrør m/Amies gel m/kull og prøvetakingspinne (Nerliens Meszansky AS)
 • Transportrør med flytende Amies eller Cary-Blair medium og prøvetakingspinne for manuell utsæd (Medical Wire & Equipment) 
 • Transportrør med flytende Amies eller Cary-Blair medium og prøvetakingspinne til WASP® (Nerliens Meszansky AS)
 • Transportrør uten medium og prøvetakingspinne for egenproduksjon av medium virus, klamydia, mycoplasma og ureaplasma (Nerliens Meszansky AS)
 • Vakuumrør for urin m/borsyre (mabsEmballasje AS)
 • Transportrør for urin m/prøvetakingssvamp og konserveringsmiddel (Nerliens Meszansky AS)

Ved spørsmål til Sykehusinnkjøp HF angående avtalen, ta kontakt på følgende e-post: 

avtaleforvaltningsorost@sykehusinnkjop.no

  Avtalene som er inngått innenfor hvert delområde er en eneavtale med leverandør. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet. 

  Foretaket gjør bestillinger via eget bestillingssystem opp mot Onemed Services (forsyningssenteret), eller direkte til leverandør, der produkter ikke er tilgjengelige via Onemed Services. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte lokal innkjøpsavdeling. 

  Kunder på avtalen kan finne priser og annen relevant informasjon ved å logge inn i Innkjøpsportalen.

  Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen. Forespørsel for opprettelse av bruker sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post
  avtaleforvaltningsorost@sykehusinnkjop.no.  Sist oppdatert 01.02.2021