logo Sykehusinnkjøp

Rådgivertjenester KSK og usikkerhetsanalyse

Avtalen gjelder fra 18. november 2020 til 17. november 2022, med mulighet for forlengelse i 1 + 1 år.

Parallell rammeavtale på rådgivertjenester innenfor kvalitetssikring konseptfase og usikkerhetsanalyser.

Advansia AS 
Leverandørkontakt: Anne Britt Gundersen
Telefonnummer: 92640439

Atkins Norge AS
Leverandørkontakt: Daniel Mohn
Telefonnummer: 47407809

Deloitte AS
Leverandørkontakt: Anders Magnus Løken
Telefonnummer: 92664885 

Dovre Group Consulting AS
Leverandørkontakt: Kent Rosseland
Telefonnummer: 91391575  

Ernst & Young AS
Leverandørkontakt: Finn Holm
Telefonnummer: 90195907  

Metier OEC AS
Leverandørkontakt: Svein Petter Raknes
Telefonnummer: 95069998 

Avtalen dekker kjøp av rådgivertjenester KSK og usikkerhetsanalyser.

prosjektleder / avtaleforvalter

Ved spørsmål til Sykehusinnkjøp HF angående avtalen, ta kontakt på følgende e-post: 

avtaleforvaltningsorost@sykehusinnkjop.no

  For å gjennomføre en bestilling, bruk vedlegget «Oppdragsbeskrivelse minikonkurranser». Følg prosedyren beskrevet i dokumentet «Veileder for bestillere». 

  Kunder på avtalen kan finne priser og annen relevant informasjon ved å logge inn i Innkjøpsportalen.

  Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen. Forespørsel for opprettelse av bruker sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post
  avtaleforvaltningsorost@sykehusinnkjop.no.
  Sist oppdatert 03.02.2023