logo Sykehusinnkjøp

Radiologi forbruksmateriell 2021

Rammeavtalene gjelder fra 25.06.2021 til 24.06.2023 med mulighet for forlengelse i 1+1 år.

Rammeavtalene omfatter Ikke-vaskulære produkter, Prosedyrepakker for radiologi og Vaskulære produkter.

Det er inngått avtale med 24 leverandører. Her finner du en oversikt over hvem de er:

Abbott Medical Norway AS
Avtalenummer: 201368

Argon Medical Devices Danmark APS
Avtalenummer: 201369

Balt Nordics AB
Avtalenummer: 201370

Bard Norway AS
Avtalenummer: 201371

Bayer AS
Avtalenummer: 201372
E-post:
norwaycustomersupport@bayer.com

Biotronik APS
Avtalenummer: 201373

Boston Scientific Nordic AB
Avtalenummer: 201374
E-post:
customerservice.nordic@bsci.com

Bracco Imaging Scandinavia AB
Avtalenummer: 201375
E-post 1: customerservicesno@bracco.com (support)
E-post 2: ordermanagement.nordic@movianto.com (ordre og leveranser)

Brage Medical AS
Avtalenummer: 201376

Cardinal Health Norway AS
Avtalenummer: 201377

Cook Norge AS
Avtalenummer: 201378

EP Endovascular AB
Avtalenummer: 201379

Gothia Medical AB
Avtalenummer: 201380

Infiniti Medical AS
Avtalenummer: 201381

Maquet Norge AS
Avtalenummer: 201382

Medtronic Norge AS 
Avtalenummer: 201383

Meliora Medtech AB
Avtalenummer: 201384

Merit Medical Norway AS
Avtalenummer: 201385

Mermaid Medical A/S
Avtalenummer: 201386

Modul Nordic AS
Avtalenummer: 201387

Penumbra Europe GmbH
Avtalenummer: 201388

Spectranetics International B.V
Avtalenummer: 201389

Vingmed AS
Avtalenummer: 201390

W. L. Gore & Associates Scandinavia AB
Avtalenummer: 201391

​Det er inngått rammeavtaler for 124 delkontrakter/produktområder.

Leverandør: Argon Medical Devices Danmark APS

Leverandør: Argon Medical Devices Danmark APS

Leverandør: Bard Norway AS

Leverandører:
1. Argon Medical Devices Danmark APS
2. Mermaid Medical A/S

Leverandører:
1. Mermaid Medical A/S
2. Merit Medical Norway AS

Leverandør: Argon Medical Devices Danmark APS

Leverandør: Mermaid Medical A/S

Leverandør: Argon Medical Devices Danmark APS

Leverandør: Mermaid Medical A/S

Leverandører:
1. Mermaid Medical A/S
2. Argon Medical Devices Danmark APS

Leverandør: Merit Medical Norway AS

Leverandør: Argon Medical Devices Danmark APS

Leverandør: Argon Medical Devices Danmark APS

Leverandør: Argon Medical Devices Danmark APS

Leverandør: Bracco Imaging Scandinavia AB NUF

Leverandør: Bracco Imaging Scandinavia AB NUF

Leverandører:
1. Argon Medical Devices Danmark APS
2. Mermaid Medical A/S
3. Cook Norge AS 

Leverandører:
1. Argon Medical Devices Danmark APS
2. Cook Norge AS 
3. Merit Medical Norway AS

Leverandører:
1. Argon Medical Devices Danmark APS
2. Mermaid Medical A/S

Leverandør: Merit Medical Norway AS

Leverandør: Modul Nordic AS

Leverandør: Modul Nordic AS

Leverandør: Merit Medical Norway AS

Leverandør: Merit Medical Norway AS

Leverandør: Mermaid Medical A/S

Leverandør: Argon Medical Devices Danmark APS

Leverandører:
1. Boston Scientific Nordic AB 
2. Cook Norge AS 

Leverandører:
1. Cook Norge AS 
2. Vingmed AS
3. Boston Scientific Nordic AB

Leverandør: Modul Nordic AS

Leverandør: Argon Medical Devices Danmark APS

Leverandør: Modul Nordic AS

Leverandør: Mermaid Medical A/S

Leverandør: Mermaid Medical A/S

Leverandør: Mermaid Medical A/S

Leverandør: Mermaid Medical A/S

Leverandør: Mermaid Medical A/S

Leverandør: Mermaid Medical A/S

Leverandør: Merit Medical Norway AS

Leverandør: Merit Medical Norway AS

Leverandør: Vingmed AS

Leverandør: Vingmed AS

Leverandør: Merit Medical Norway AS

Leverandør: Merit Medical Norway AS

Leverandør: Merit Medical Norway AS

Leverandør: Merit Medical Norway AS

Leverandør: Merit Medical Norway AS

Leverandør: Merit Medical Norway AS

Leverandør: Merit Medical Norway AS

Leverandør: Merit Medical Norway AS

Leverandør: Vingmed AS

Leverandør: Vingmed AS

Leverandør: Merit Medical Norway AS

Leverandør: Mermaid Medical A/S

Leverandør: Mermaid Medical A/S

Leverandør: Vingmed AS

Leverandør: Vingmed AS

Leverandører:
1. Cardinal Health Norway AS
2. Merit Medical Norway AS
3. Gothia Medical AB

Leverandører:
1. Cardinal Health Norway AS
2. Boston Scientific Nordic AB
3. Merit Medical Norway AS
4. Vingmed AS
5. Gothia Medical AB
6. Cook Norge AS

Leverandører:
1. Boston Scientific Nordic AB 
2. Merit Medical Norway AS tilbud 2
3. Vingmed AS
4. Merit Medical Norway AS tilbud 1
5. Cook Norge AS

Leverandører:
1. Cardinal Health Norway AS
2. Merit Medical Norway AS

Leverandører:
1. Boston Scientific Nordic AB 
2. Cook Norge AS

Leverandører:
1. Cook Norge AS 
2. Boston Scientific Nordic AB 
3. Vingmed AS

Leverandør: Cook Norge AS 

Leverandører:
1. Cook Norge AS 
2. Boston Scientific Nordic AB 

Leverandører:
1. Boston Scientific Nordic AB 
2. Cook Norge AS

Leverandører:
1. Medtronic Norge AS
2. Cook Norge AS
3. Boston Scientific Nordic AB
4. Penumbra Europe GmbH

Leverandører:
1. Cook Norge AS 
2. Medtronic Norge AS
3. Boston Scientific Nordic AB
4. Brage Medical AS
5. Vingmed AS
6. Merit Medical Norway AS
7. Penumbra Europe GmbH

Leverandører:
1. Brage Medical AS
2. Boston Scientific Nordic AB 
3. Vingmed AS

Leverandører:
1. Medtronic Norge AS
2. Abbott Medical Norway AS

Leverandører:
1. Abbott Medical Norway AS
2. Vingmed AS
3. Medtronic Norge AS

Leverandører:
1. Merit Medical Norway AS
2. Cook Norge AS
3. Boston Scientific Nordic AB

Leverandører:
1. Merit Medical Norway AS
2. Boston Scientific Nordic AB
3. Vingmed AS

Leverandører:
1. Medtronic Norge AS
2. Balt Silvereken AB
3. Vingmed AS

Leverandør: Boston Scientific Nordic AB

Leverandører:
1. Boston Scientific Nordic AB
2. Argon Medical Devices Danmark APS

Leverandører:
1. Boston Scientific Nordic AB
2. Vingmed AS
3. Cardinal Health Norway AS

Leverandører:
1. Boston Scientific Nordic AB
2. Merit Medical Norway AS

Leverandør: Cook Norge AS 

Leverandører:
1. Boston Scientific Nordic AB
2. Abbott Medical Norway AS
3. Brage Medical AS

Leverandører:
1. Brage Medical AS
2. Boston Scientific Nordic AB
3. Cardinal Health Norway AS
4. Abbott Medical Norway AS

Leverandører:
1. Cardinal Health Norway AS
2. Merit Medical Norway AS

Leverandører:
1. Cook Norge AS 
2. Vingmed AS

Leverandører:
1. Cook Norge AS 
2. Biotronik ApS

Leverandør: Medtronic Norge AS

Leverandører:
1. Abbott Medical Norway AS
2. Boston Scientific Nordic AB
3. Cardinal Health Norway AS
4. Medtronic Norge AS

Leverandører:
1. Bard Norway AS
2. Boston Scientific Nordic AB
3. Cardinal Health Norway AS
4. Meliora Medtech AB

Leverandører:
1. Boston Scientific Nordic AB
2. Bard Norway AS
3. Medtronic Norge AS
4. Cardinal Health Norway AS

Leverandører:
1. Medtronic Norge AS
2. Mermaid Medical A/S
3. Bard Norway AS

Leverandører:
1. Merit Medical Norway AS
2. Medtronic Norge AS
3. Abbott Medical Norway AS
4. Cardinal Health Norway AS

Leverandører:
1. Mermaid Medical A/S
2. Medtronic Norge AS
3. Biotronik ApS

Leverandører:
1. Medtronic Norge AS
2. Abbott Medical Norway AS
3. Brage Medical AS
4. Biotronik ApS
5. Boston Scientific Nordic AB
6. Cook Norge AS

Leverandør: Cardinal Health Norway AS

Leverandør: Mermaid Medical A/S

Leverandører:
1. Cook Norge AS 
2. Boston Scientific Nordic AB
3. Spectranetics International B.V

Leverandør: Vingmed AS

Leverandører:
1. Merit Medical Norway AS
2. Meliora Medtech AB
3. Medtronic Norge AS
4. Cook Norge AS Norge AS

Leverandører:
1. Argon Medical Devices Danmark APS
2. EP Endovascular AB

Leverandører:
1. Argon Medical Devices Danmark APS
2. Medtronic Norge AS

Leverandør: Bard Norway AS

Leverandør: W. L. Gore & Associates Scandinavia AB

Leverandører:
1. Maquet Nordic Norway NUF
2. Bard Norway AS
3. Meliora Medtech AB
4. W. L. Gore & Associates Scandinavia AB

Leverandører:
1. Meliora Medtech AB
2. Maquet Nordic Norway NUF

Leverandør: Meliora Medtech AB

Leverandører:
1. Medtronic Norge AS
2. Vingmed AS

Leverandør: Merit Medical Norway AS

Leverandør: Bayer AS

Leverandør: Bracco Imaging Scandinavia AB NUF

Leverandør: Infiniti Medical AS

Leverandør: Bayer AS

Leverandør: Merit Medical Norway AS

Leverandør: Mermaid Medical A/S

Leverandør: Merit Medical Norway AS

Leverandører:
1. Cardinal Health Norway AS
2. Bard Norway AS

Leverandør: Boston Scientific Nordic AB

Leverandører:
1. Medtronic Norge AS
2. Cook Norge AS
3. Bard Norway AS
4. Boston Scientific Nordic AB

Leverandører:
1. Medtronic Norge AS
2. Mermaid Medical A/S
3. Cardinal Health Norway AS
4. Abbott Medical Norway AS
5. Bard Norway AS

Leverandører:
1. Cook Norge AS 
2. Boston Scientific Nordic AB

Leverandører:
1. Biotronik ApS
2. Abbott Medical Norway AS

Leverandører:
1. Medtronic Norge AS
2. Abbott Medical Norway AS
3. Mermaid Medical A/S
4. Biotronik ApS
5. Brage Medical AS

Leverandører:
1. Abbott Medical Norway AS
2. Biotronik ApS

Leverandører:
1. Cook Norge AS 
2. Argon Medical Devices Danmark APS
3. Vingmed AS
4. Cardinal Health Norway AS

Leverandør: Cook Norge AS 

Leverandør: Cook Norge AS 

Leverandør: Vingmed AS

Ved spørsmål til Sykehusinnkjøp HF angående avtalen, ta kontakt på følgende e-post: 

avtaleforvaltningsorost@sykehusinnkjop.no

Det er tildelt rammeavtale per delkontrakt, med en eller flere leverandører.

Der det er inngått rammeavtale med kun en leverandør, har denne leverandøren enerett til å bli benyttet.
​Der det er inngått parallelle rammeavtaler med prioritet for å ha et dekkende produktsortiment for pasientbehandlingen, er leverandørene rangert etter plassering i konkurransen, hvor den høyest rangerte leverandøren er hovedleverandør. Valg av produkter fra leverandør(er) med lavere rangering enn hovedleverandør kan skje når særskilte medisinskfaglige vurderinger av behandlende lege tilsier dette, eller at hovedleverandør ikke kan levere aktuelt produkt (se "Prosedyre for avrop ved parallelle rammeavtaler Radiologi forbruksmateriell").​

Foretaket gjør bestillinger via eget bestillingssystem opp mot Onemed Services (forsyningssenteret), eller direkte til leverandør, der produkter ikke er tilgjengelige via Onemed Services. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte lokal innkjøpsavdeling. ​

Kunder på avtalen kan finne priser og annen relevant informasjon ved å logge inn i Innkjøpsportalen.

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen. Forespørsel for opprettelse av bruker sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post
avtaleforvaltningsorost@sykehusinnkjop.no.
Sist oppdatert 16.01.2023