logo Sykehusinnkjøp

Sykehusinnkjøp HF divisjon legemidler inngår og forvalter nasjonale rammeavtaler på legemidler på vegne av helseregionene i Norge.

Her finner du informasjon om avtalene som er inngått.