logo Sykehusinnkjøp

Sykehusinnkjøp HF divisjon legemidler inngår og forvalter nasjonale rammeavtaler på legemidler på vegne av helseregionene i Norge.

I tillegg har Sykehusinnkjøp v/divisjon legemidler overtatt ansvaret for forvaltningen av "Oppgjørsavtale for helseforetaksfinansierte reseptlegemidler til bruk utenfor sykehus" som er inngått mellom de fire regionale helseforetakene og Apotekforeningen. Du kan lese mer om avtalen her.

Her finner du informasjon om avtalene som er inngått.