logo Sykehusinnkjøp

Sykehusinnkjøp HF divisjon vest inngår og forvalter lokale og regionale avtaler på vegne av helseforetakene i Helse Vest RHF. Brukere kan logge inn i Contiki for å finne informasjon om dem.

Nasjonale avtaler inngått av Sykehusinnkjøp HF finner du på denne siden.

Ved spørsmål om avtalene ta kontakt på e-post avtaleforvaltning@helse-vest-innkjop.no​.