logo

Ambulansebiler

Avtalen for kategori A gjelder fra 1. februar 2021 og er forlenget til 31. januar 2025. Avtalen for kategori C gjelder fra 1. juni 2020 og er forlenget til 31. mai 2024. Den kan forlenges med 1 år om gangen opptil 2 ganger til.

Avtalen omfatter kjøp av ambulansebiler.

Prosjektleder

Avtaleforvalter

​​

Alle bestillinger på avtalen skal foretas gjennom eget helseforetak og i samsvar med deres rutine. Eget bestillingskjema er utarbeidet for avrop på denne avtalen.

For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak.

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

Logg inn (Leverandørportalen)

Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

​​

 

Sist oppdatert 09.02.2023