logo Sykehusinnkjøp

Apotekinnredning

Avtalen er nasjonal anskaffelse. Gjelder fra 1. januar 2023 til 31. desember 2025. Den kan forlenges med 1 år om gangen opptil 2 ganger.

Avtalen omfatter apotekinnredning til sykehusapotek-foretakenes publikumsutsalg.
 

Kontaktinformasjon til leverandører:
 
ITAB Norge AS
Vivi Løvårsen, Daglig leder
Telefon: 911 24 152

Avtalen gjelder kjøp av apotekinnredning til sykehusapotek-foretakenes publikumsutsalg. Herunder omfattes blant annet resepturskranker, utgangskasser, reoler, baklager og kampanjemateriell.​​​​


Hver region har egen prisliste som er lagt inn i Innkjøpsportalen.​

 

Maja Elisa Kobberhuus

majkob@sykehusinnkjop.no

​Leder anskaffelse

avtaleforvalter

 

  ​Priser ligger inne på Innkjøpsportalen. https://portal.hstat.no/Home​

  Ordremottak ordre.sa.120@itab.com 

  Fakturamottak Invoice.120@itab.com​

  For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak.

  Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

  Logg inn (Leverandørportalen)

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Sist oppdatert 12.01.2023