logo Sykehusinnkjøp

Behandlingshjelpemidler – Bilevel PAP, CPAP, masker mm

Avtalen gjelder fra 31. mars 2021 til 31. mars 2025.

Avtalen gjelder levering av behandlingshjelpemidler: 
Bilevel PAP, auto CPAP, masker, forstøvere, sug og hostemaskiner

Disse leverandørene er det inngått avtale med. Hvis du vil sende epost til kontaktpersonene kan du klikke på navnet.

Linde Gas AS
Kontaktperson: Finn Audun Bergmann
Telefon: 22 02 76 50/90 92 40 19.

Timik AS
Kontaktperson: Ole-Petter Braathen
Telefon: 907 77 821.

Avalon Medical AS
Kontaktperson: Olav Bruflat
Telefon: 928 05 600

Fisher & Paykel Healthcare AB
Kontaktperson: Nicolai Øyehol 
Telefon: 486 00 900

Lærdal Medial AS
Kontaktperson: Aina Haug
Telefon: 91 87 07 60

Meditek Medisinsk Utstyr AS 
Kontaktperson: Cato S. Kolstad
Telefon: 90 66 41 19

Medidyne AS 
Kontaktperson: Ragnar Braathen-Pettersen
Telefon: 92 24 71 91

Resmed Norway AS 
Kontaktperson: Knut Valland 
Telefon: 90 93 59 23

Nowus Healthcare A/S 
Kontaktperson: Lars Henriksen 
Telefon: +45 204 40 403

Medela Medical Norge AS 
Kontaktperson: Martin Løvald Hellberg
Telefon: +47 47 77 77 17​​

Produkter / leverandør / avtalenummer:

Deltilbud 1.1 - Bilevel PAP apparat uten avansert alarm:
VPAP ST Lumis 100 / ResMed Norway AS / 11100213

Deltilbud 1.2 - Bilevel PAP apparat med utvidede funksjoner:
VPAP STA Lumis 150 / ResMed Norway AS / 11100213

Deltilbud 1.3 - Bilevel PAP apparat med integrert backup batteridrift og hybridmodus:
PrismaVENT40 with integrated battery / Nowus Healthcare A/S / 11100214

Deltilbud 1.4 - Bilevel PAP apparat med adaptiv servoventilator:
CS AirCurve10 PaceWave / ResMed Norway AS / 11100213

Produkter / leverandør / avtalenummer:

Deltilbud 2.1 - Auto CPAP
CPAP AirSense10 og AirSense 11 AutoSet / ResMed Norway AS / 11100213

Følgende avtalenummer gjelder for delområde 3 - Masker:

11100206 - Avalon Medical AS

11100207 - Fisher & Paykel Healthcare AB

11100208 - Linde Gas AS

11100209 - Meditek Medisinsk Utstyr AS

11100210 - Nowus Healthcare A/S

11100211 - Medidyne AS

11100212 - Resmed Norway AS

Avtalene har årlige minikonkurranser, med mulighet for å tilby nye produkter.

Rerangering på masker for 2023 trer i kraft 24. august 2023.

Ventilerte nesemasker i rangert rekkefølge

Rangering Leverandør Produkt
1

Medidyne AS

DreamWisp
2

ResMed Norway AS

AirFit N20
3

ResMed Norway AS

AirFit N30i
4

ResMed Norway AS

AirFit N30
5

Fisher&Paykel Healthcare

Eson2
6

ResMed Norway AS

AirFit N20 Classic
7

Fisher&Paykel Healthcare

Evora Nasal
8

Nowus Healthcare AS

Joyce One Nasal
9

Fisher&Paykel Healthcare

Zest Q
10

Nowus Healthcare AS

Cara Nasal
11

Medidyne AS

Pico
12

Avalon Medical AS

Respireo Nina
13

ResMed Norway AS

Mirage FX
14

Medidyne AS

DreamWear Under The Nose
15

Medidyne AS

Therapy Mask 3100 NC

 

Ventilerte neseputemasker i rangert rekkefølge

Rangering Leverandør Produkt
1

ResMed Norway AS

AirFit P10
2

ResMed Norway AS

AirFit P30i
3

ResMed Norway AS

Swift FX
4

Medidyne AS

DreamWear Silicone
5

Fisher&Paykel Healthcare

Brevida
6

Medidyne AS

Therapy Mask 3100 SP

Ventilerte nese-/munnmasker i rangert rekkefølge

Rangering Leverandør Produkt
1

ResMed Norway AS

AirFit F20
2

Fisher&Paykel Healthcare

Evora Full
3

Nowus Healthcare AS

Cara Full Face
4

ResMed Norway AS

AirFit F30
5

Nowus Healthcare AS

Joyce One Full Face
6

Fisher&Paykel Healthcare

Vitera
7

ResMed Norway AS

AirFit F30i
8

Nowus Healthcare AS

Joyce Easy Next Full Face*
9

Fisher&Paykel Healthcare

Simplus
10

ResMed Norway AS

Quattro Air
11

Medidyne AS

AmaraView
12

Medidyne AS

DreamWear Full
13

Nowus Healthcare AS

Joyce SilkGel Full Face
14

Avalon Medical AS

Respireo Soft Facial
15

ResMed Norway AS

Mirage Quattro
16

Nowus Healthcare AS

Lena*

*Nytt produkt etter rerangering 2023

Ikke ventilerte nese/munnmasker i rangert rekkefølge

Rangering Leverandør Produkt
1

ResMed Norway AS

AirFit F20 NV
2

ResMed Norway AS

Quattro Air NV
3

Avalon Medical AS

Respireo Soft Facial NV

Ikke-ventilerte nesemasker i rangert rekkefølge

Rangering Leverandør Produkt
1

Avalon Medical AS

Respireo Soft Nasal Silent Non Vented

Barnemasker nesemasker i rangert rekkefølge

Rangering Leverandør Produkt
1

ResMed Norway AS

AirFit N20
2

ResMed Norway AS

Mirage FX
3

Meditek Medisinsk Utstyr AS

NeoQ CPAP Maske
4

Avalon Medical AS

Respireo Soft Barn Ventilert
5

Linde Gas AS

HSINER Cirri Mini
6

ResMed Norway AS

Pixi

Barnemasker - nese-/munnmasker i rangert rekkefølge

Rangering Leverandør Produkt
1

ResMed Norway AS

AirFit F20
2

ResMed Norway AS

Quattro Air
3

Linde Gas AS

HSINER Cirri Mini

​Produkter / leverandør / avtalenummer:

Deltilbud 4.1 - Stasjonær forstøver:
NebulAir / Linde Gas AS / 11100219

Deltilbud 4.2 - Bærbar forstøver:
LightNeb / Linde Gas AS / 11100219

​​Produkter / leverandør / avtalenummer:

Deltilbud 5.1 - Stasjonære sug
LSU / Lærdal Medical AS / 11100216

Deltilbud 5.2 - Bærbare sug​ (gjelder fra 01. mai 2022)
Clario / Medela Medical Norge / 11100218 

​Produkter / leverandør / avtalenummer:​

Deltilbud 6.1 - Hostemaskiner
​NIPPY clearway 2 / Timik AS / 11100217​​​​

prosjektleder
avtaleforvalter

  For deltilbud 1, 2, 4, 5 og 6 er det ingen spesielle avropsmekanismer.  

  For deltilbud innenfor delområde 3 - masker er det inngått paralelle rammeavtaler med reragnering og årlige minikonkurranser. Bruken av avtalen og valg av rangerte produkter er regulert gjennom punkt 2.1 «Avrop i rammeavtalen».

  Rutine ved avrop på delområde 3 - masker:

  Avrop skal skje av det produktet som er rangert høyest. Unntak fra dette kan gjøres i følgende tilfeller: 

  1.       Dersom det prioritert produktet ikke har en passform som sikrer pasienten optimal behandling. 

  2.       Dersom prioritert produkt skaper uforholdsmessige store tekniske vanskeligheter ved bruk sammen med aktuelle behandlingsapparat.   I så tilfelle skal avrop skje av høyest rangerte produkt som tilbyr kompatibelt utstyr. 

  3.       Dersom det øverst rangerte produktet på forespørsel ikke kan leveres eller ikke kan leveres innen avtalefestet tid. 

  4.       Dersom det høyest rangerte produkts leverandør ikke har oppdatert de elektroniske varekatalogene med aktuelle produkt innen avtalefestet tid for de foretak hvor dette er aktuelt.

  5.       Inntil 10 % av årlig volum ved sykehusene kan brukes til utprøving av produkter som ikke er på rammeavtalen, i en periode begrenset oppad til 6 måneder. 

  Rutine for valg av masker
  Det er en viktig forutsetning at kliniker/BHM-enhetene har riktig kunnskap om de rangerte produktene innenfor hvert av de sju deltilbudene. Dette betyr at alle enheter bør ha avtaleprodukter tilgjengelig for utprøving.  

  Det forutsettes at klinikere/BHM-enhetene er lojale mot rammeavtalen, og at punkt 2.1 i rammeavtalen er styrende for valg av maske.  Det er en klar forventning om at valg av maske vurderes i samsvar med avtalens rangering og at rekkefølgen derfor hensyntas ved utprøving.

  Valg av rangerte produkter skal gjøres iht. følgende:

  1. Nye brukere/pasienter 

  • Ut i fra en vurdering av brukers/pasients ansiktsform og maskens utforming.
  • Ut i fra medisinskfaglige behov og vurderinger basert på maskens egenskaper og aktuelt behandlingsutstyr.

  2. Eksisterende brukere/pasienter: 

  • Dersom tilpasning av masken er gjennomført i forrige regionale avtaleperiode og masken fortsatt er på avtale, kan man foreskrive samme type maske som bruker har i dag.  
  • Dersom tilpasset maske ikke er på dagens avtale skal det gjennomføres ny tilpasning med masker som er på avtale. 

  3. Ved krav til ny masketilpasning forutsettes det at alle avtaleprodukter er tilgjengelig for utprøving. Tilpasning gjøres ut i fra rangerte produkter i kombinasjon med utsteders/klinikers erfaringer med de ulike maskemodellene og pasientenes eventuelle erfaringer med de ulike avtaleproduktene. 

  Krav til dokumentasjon for valg av masker utenfor avtale
  Om det enkelte ganger er nødvendig å velge masker utenfor avtalen skal den som tilpasser masken dokumentere hvorfor maske utenfor avtale er valgt med faglig begrunnelse, iht. punkt 1-5 i rammeavtalens avropsprosedyre ovenfor.

  Kliniker som velger maske utenfor avtale skal dokumentere dette i pasientjournal, slik at dette kan spores. På rekvisisjon/utlånsskjemaet/ søknadskjemaet til BHM skal det henvises til journalnotat med dato og hvem som har gjort vurderingen.

  For BHM som ikke har tilgang til journalsystem må det vedlegges utskrift fra journal til utlånsskjemaet/søknad til BHM.

  Dokumentasjon skal kunne være tilgjengelig på forespørsel.

  For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak.

  Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

  Logg inn (Leverandørportalen)

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.
  Sist oppdatert 04.07.2024