logo

Bilbergingstjenester

Avtalen gjelder fra 11. januar 2021 til 10. januar 2023. Den kan forlenges med 1 år om gangen opptil 2 ganger. Avtalen er prolongert til 10. januar 2025.

Avtalen omfatter levering av bilbergingstjenester. 

Kontaktinformasjon til leverandører:

Viking Redningstjeneste AS

Kenneth Solberg
Telefon: +47 922 22 482
E-post: kso@vikingredning.no

Vibeke Faltus
Telefon: +47 22 08 60 20
E-post: vaf@vikingredning.no 

Avtalen er landsdekkende og gjelder bilbergingstjenester ved skadetilfeller eller havari for alle RHF/ HF sine biler. Enkelte skadetilfeller kan være dekket av andre avtaler for eksempel mobilitetsgaranti, i slike tilfeller kan man velge å benytte slike avtaler. 

Prosjektleder

 

avtaleforvalter

Bestilling av veihjelp i Norge: Telefonnr: 22 57 90 90

Når veihjelp bestilles skal kundenummer til helseforetak oppgis i tråd med oversikt under:

Når veihjelp bestilles, skal kundenummer til helseforetak oppgis i tråd med oversikt under:
KUNDENUMMER DISTRIKT

AVDELING
3600 Helse Nord Helse Nord RHF
3601 Helse Nord Finnmarkssykehuset HF
3602 Helse Nord Universitetssykehuset Nord Norge HF
3603 Helse Nord Nordlandssykehuset HF
3604 He​lse Nord Helgelandssykehuset HF
3605 Helse Nord Sykehusapotek Nord HF
3606 Helse Nord Helse Nord IKT HF
3607 Helse Midt - Norge Helse Midt - Norge RHF
3608 Helse Midt - Norge St. Olavs Hospital HF
3609 Helse Midt - Norge Helse Nord - Trøndelag HF
3610 Helse Midt - Norge Helse Møre og Romsdal HF
3611 Helse Midt - Norge Sykehusapotekene i Midt - Norge HF
3612 Helse Midt - Norge Helseplattformen AS
3613 Helse Vest Helse Vest RHF
3614 Helse Vest Helse Bergen HF
3615 Helse Vest Helse Fonna HF
3616 Helse Vest Helse Førde HF
3617 Helse Vest Helse Stavanger HF
3618 Helse Vest Helse Vest IKT AS
3619 Helse Vest Sjukehusapoteka Vest HF
3620 Helse Sør - Øst Helse Sør - Øst RHF
3621 Helse Sør - Øst Oslo Universitetssykehus HF
3622 Helse Sør - Øst Vestre Viken HF
3623 Helse Sør - Øst Sunnaas sykehus HF
3624 Helse Sør - Øst Sykehuset Innlandet HF
3625 Helse Sør - Øst Sykehuset Telemark HF
3626 Helse Sør - Øst Sykehuset Østfold HF
3627 Helse Sør - Øst Sørlandet Sykehus HF
3628 Helse Sør - Øst Sykehuset i Vestfold HF
3629 Helse Sør - Øst Sykehusapotekene HF
3630 Helse Sør - Øst Akershus Universitetssykehus HF
3631 Helse Sør - Øst Sykehuspartner HF

​​

For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak.

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

Logg inn (Leverandørportalen)

Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Sist oppdatert 20.02.2023