logo Sykehusinnkjøp

Bilbergingstjenester

Avtalen gjelder til 10. januar 2025.

Avtalen omfatter levering av bilbergingstjenester. 

Kontaktinformasjon til leverandører:

Viking Redningstjeneste AS

Kenneth Solberg
Telefon: +47 922 22 482
E-post: kso@vikingredning.no

Vibeke Faltus
Telefon: +47 22 08 60 20
E-post: vaf@vikingredning.no 

Avtalen er landsdekkende og gjelder bilbergingstjenester ved skadetilfeller eller havari for alle RHF/ HF sine biler. Enkelte skadetilfeller kan være dekket av andre avtaler for eksempel mobilitetsgaranti, i slike tilfeller kan man velge å benytte slike avtaler. 

avtaleforvalter

  Bestilling av veihjelp i Norge: Telefonnr: 22 57 90 90

  Når veihjelp bestilles skal kundenummer til helseforetak oppgis i tråd med oversikt under:

  Når veihjelp bestilles, skal kundenummer til helseforetak oppgis i tråd med oversikt under:
  KUNDENUMMER DISTRIKT

  AVDELING
  3600 Helse Nord Helse Nord RHF
  3601 Helse Nord Finnmarkssykehuset HF
  3602 Helse Nord Universitetssykehuset Nord Norge HF
  3603 Helse Nord Nordlandssykehuset HF
  3604 He​lse Nord Helgelandssykehuset HF
  3605 Helse Nord Sykehusapotek Nord HF
  3606 Helse Nord Helse Nord IKT HF
  3607 Helse Midt - Norge Helse Midt - Norge RHF
  3608 Helse Midt - Norge St. Olavs Hospital HF
  3609 Helse Midt - Norge Helse Nord - Trøndelag HF
  3610 Helse Midt - Norge Helse Møre og Romsdal HF
  3611 Helse Midt - Norge Sykehusapotekene i Midt - Norge HF
  3612 Helse Midt - Norge Helseplattformen AS
  3613 Helse Vest Helse Vest RHF
  3614 Helse Vest Helse Bergen HF
  3615 Helse Vest Helse Fonna HF
  3616 Helse Vest Helse Førde HF
  3617 Helse Vest Helse Stavanger HF
  3618 Helse Vest Helse Vest IKT AS
  3619 Helse Vest Sjukehusapoteka Vest HF
  3620 Helse Sør - Øst Helse Sør - Øst RHF
  3621 Helse Sør - Øst Oslo Universitetssykehus HF
  3622 Helse Sør - Øst Vestre Viken HF
  3623 Helse Sør - Øst Sunnaas sykehus HF
  3624 Helse Sør - Øst Sykehuset Innlandet HF
  3625 Helse Sør - Øst Sykehuset Telemark HF
  3626 Helse Sør - Øst Sykehuset Østfold HF
  3627 Helse Sør - Øst Sørlandet Sykehus HF
  3628 Helse Sør - Øst Sykehuset i Vestfold HF
  3629 Helse Sør - Øst Sykehusapotekene HF
  3630 Helse Sør - Øst Akershus Universitetssykehus HF
  3631 Helse Sør - Øst Sykehuspartner HF

  ​​

  For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak.

  Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

  Logg inn (Leverandørportalen)

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Sist oppdatert 26.06.2024