logo

Desinfeksjonsmidler – Klercide-produkter

Avtalen gjelder fra 15. april 2023 til 14. april 2025. Den kan forlenges med 2 år.

Avtalen omfatter Klercide-produkter til bruk innenfor radiofarmakaproduksjon og tilsvarende.

Kontaktinformasjon til leverandører:

AET - Arbeidsmiljø og energiteknikk AS
Barbro Reiersøl
Telefon: +47 95 13 19 45
E-post: info@aet.no

 

Anskaffelsen gjelder tildeling av én rammeavtale etter en direkteanskaffelse.  Dette gjelder Klercide-produkter, kluter og flytende, som bare har én leverandør.

Ragnhild Melleby Aslaksen

ragnhild.aslaksen@sykehusinnkjop.no

Prosjektleder

Avtaleforvalter

Denne avtalen har ingen spesielle avropsmekanismer.  

Brukere bes kontakte sitt helseforetak for informasjon om priser.

Leverandører kan oppdatere informasjon og levere statistikk ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen.

Forespørsel om opprettelse av bruker kan sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no.

Sist oppdatert 07.06.2023