logo

Elektroterapeutiske behandlingshjelpemidler

Avtalen gjelder fra 01. oktober 2022 til 30. september 2024. Den kan forlenges med 2 år om gangen opptil 2 ganger.

Avtalen gjelder for levering av elektroterapautiske behandlingshjelpemidler. 

Kontaktinformasjon til leverandører:

Quintet AS
Hanna Solbeg
Telefon:  +47 907 47 968
E-post: hs@quintet.no​​

Avtalen er delt inn i tre delkontrakter med hver sine leverandører:

Delkontrakt 1
Tens med forbruksmateriell  

Delkontrakt 2
Elektrostimulering med forbruksmateriell 

Delkontrakt 3
Elektrostimulering/Biofeedback med forbruksmateriell​

prosjektleder anskaffelser

Avtaleforvalter

Avtaleinngåelse forutsetter et nært samarbeid mellom Leverandør og Kunde der pasientens behov er i fokus. 

Leveringstid lagervarer til alle RHF ved avrop Innen 5 virkedager etter bestilling Helse Nord Innen 3 virkedager etter bestilling resten av Norge 

Leverandør skal kunne levere forespurte produkter iht. på forhånd avtalt leveringsplan mellom leverandør og kunde. 

Antall full-leverte varelinjer skal ikke være under 96% ved kvartalsvis måling *) Leveringspresisjon Antall full-leverte varelinjer iht. leveringstid skal ikke være under 96 % ved kvartalsvis måling **) 

For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak.

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

Logg inn (Leverandørportalen)

Helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. En veileder for bruk av reklamasjonsportalen finner du her

Leverandører må opprette egen bruker på «min side» i leverandørportalen for å sende avvik. Forespørsel sendes til  leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Har du spørsmål om bruk av avtalen, søknad om endringer eller andre tilbakemeldinger? Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no.

Sist oppdatert 23.12.2022