logo Sykehusinnkjøp

Forbruksmateriell til Bilevel PAP, CPAP, Forstøver, Sug og Hostemaskin

Avtalen gjelder fra 26. september 2020 til 30. september 2022. Avtalen er prolongert til 30. september 2024.  

Avtalen omfatter forbruksmateriell til Bilevel PAP, CPAP, Forstøver, Sug og Hostemaskin.

Kontaktinformasjon til leverandører:

Linde Gas AS
Avtalenummer: 11100201
Kontaktperson: Finn Audun Bergmann
Telefon: 22 02 76 50

Nowus Healtcare AS
Avtalenummer: 11100203
Kontaktperson: Lars Henriksen
Telefon: +45 20 440 403

Lærdal Medial AS 
Avtalenummer: 11100216
Kontaktperson: Aina Haug 
Telefon: 91 87 07 60

Medidyne AS
Avtalenummer: 11100204
Kontaktperson:Ragnar Braathen-Pettersen 
Telefon: 92 24 71 91

Resmed Norway AS
Avtalenummer: 11100205
Kontaktperson: Knut Valland
Telefon: 90 93 59 23

Deltilbud 1.5 - Forbruksmateriell til eksisterende apparater - Bilevel PAP:
 • Nowus Healthcare AS
 • Resmed Norway AS
Deltilbud 2.2 - Forbruksmateriell til eksisterende apparater - CPAP:
 • Resmed Norway AS
Deltilbud 4.3 - Forbruksmateriell til eksisterende apparater - Forstøver:
 • Linde Gas AS
 • Medidyne AS
Deltilbud 5.3 - Forbruksmateriell eksisterende apparater - Sug:
 • Linde Gas AS
 • Lærdal Medical
Deltilbud 6.2 - Forbruksmateriell til eksisterende apparater - Hostemaskin: 
 • Medidyne AS

prosjektleder
avtaleforvalter

​​​

  Denne avtalen har ingen spesielle avropsmekanismer. For bestilling av produkter på denne avtalen benyttes gjeldene bestillingssystem og rutine ved aktuelt helseforetak i regionen.

  For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak.

  Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

  Logg inn (Leverandørportalen)

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.


  Sist oppdatert 04.04.2024