logo Sykehusinnkjøp

Gastrostomiprodukter til helseforetakene i Norge

Avtalen gjelder fra 16. juni 2023 til 15. juni 2025. Den kan forlenges med 1 år om gangen opptil 2 ganger.

Avtalen omfatter kjøp av gastrostomiprodukter til helseforetakene i Norge.

Kontaktinformasjon til leverandører:

Kvinto AS
Inger Birgit Kløvstad
Telefon: +47 982 25 575
E-post: bia@kvinto.no

Mediplast AS 
Marit Vee Akselsen
Telefon: +47 911 61 846
E-post: marit.vee.akselsen@mediplast.com

Avanos Medical Sverige AB
Pia Eliasson
Telefon: +46 730 46 89 37
E-post: pia.eliasson@avanos.com

Avtalen er delt inn i ti delkontrakter med hver sine leverandører:

Delkontrakt 1 - Gastrostomiporter og Mellomstykker

Leverandører i prioritert rekkefølge:

 1. Avanos Medical Sverige AB
 2.  Mediplast AS
 3.  KvinTo AS 

Delkontrakt 2 - Målestav

Leverandører i prioritert rekkefølge:

 1. Avanos Medical Sverige AB
 2. KvinTo AS 

Delkontrakt 3 -  Gastrostomituber Y-port

Leverandører i prioritert rekkefølge:

 1. Avanos Medical Sverige AB
 2. KvinTo AS 

Delkontrakt 4 - Gastrostomituber Bolus Enkel Port

Leverandører i prioritert rekkefølge:

 1. Avanos Medical Sverige AB
 2. KvinTo AS 

Delkontrakt 5 - Ernæringssonde Jejunal -ikke nasal

Leverandører i prioritert rekkefølge:

 1. Avanos Medical Sverige AB
 2. KvinTo AS 

Delkontrakt 6 - PEG Produkter Pull Teknikk

Leverandører i prioritert rekkefølge:

 1. Avanos Medical Sverige AB 

Delkontrakt 7 - PEG Produkter Push Teknikk

Leverandører i prioritert rekkefølge:

 1. Avanos Medical Sverige AB 

Delkontrakt 8 - Ernæringssonder Transgastrisk Jejunal -ikke nasal

Leverandører i prioritert rekkefølge:

 1. Avanos Medical Sverige AB
 2. KvinTo AS 

Delkontrakt 9 - Adapter for Mellomstykker

Leverandører i prioritert rekkefølge:

 1. KvinTo AS 

Delkontrakt 11 - Hudbeskyttelse

Leverandører i prioritert rekkefølge:

 1. Mediplast AS 

 

Prosjektleder

avtaleforvalter

  For delkontrakt 1, 2, 3, 4, 5 og 8 er det inngått parallell rammeavtale med flere leverandører. Leverandørene er rangert etter plassering i konkurransen, hvor den høyest rangerte leverandør er hovedleverandør.

  Valg av produkter fra leverandør med lavere rangering enn hovedleverandør vil kun skje når særskilte medisinskfaglige vurderinger av behandlende lege tilsier dette, eller at hovedleverandør ikke kan levere aktuelt produkt. 

  Brukere bes kontakte sitt helseforetak for informasjon om priser.

  Leverandører kan oppdatere informasjon og levere statistikk ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen.

  Forespørsel om opprettelse av bruker kan sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no.

  Merk at dersom du er bruker av et produkt/tjeneste på avtalen og har medisinske spørsmål, må du kontakte helsepersonell.

  Sist oppdatert 26.06.2024