logo Sykehusinnkjøp

Hjerteventiler

Avtalen gjelder fra 1. juni 2020 til 31. mai 2022. Den kan forlenges med 1 år om gangen opptil 2 ganger. Avtalen er prolongert til 31. mai 2024.

Avtalen gjelder levering av hjerteventiler- og ringer, og er delt opp i ti forskjellige delområder.

Kontaktinformasjon til leverandører:

Medtronic Norge AS
Mats Aasgard
Telefon: +45 267 26 851 
E-post: Avtaler@medtronic.com

Edwards Lifesciences Nordic AB
Emil Olsson
Telefon:  +46 (0)723 510 627
E-post bids_tender_nordic@edwards.com

Mediplast AS
Marit Vee Akselsen
Telefon: 32 88 11 00
E-post Marit.Vee.Akselsen@mediplast.com

Abbott Medical Norway AS
Gro Stengelsrud
Telefon: 800 33 333
E-post norway.kundeservice@abbott.com

Leverandører i rangert rekkefølge:

 1. Abbott Medical Norway AS
 2. Medtronic Norge AS 
 3. Mediplast Innova AS

Leverandører i rangert rekkefølge:

 1. Edwards Lifesciences Nordic AB, NUF
 2.  Abbott Medical Norway AS
 3. Medtronic Norge AS

Leverandører i rangert rekkefølge:

 1. Medtronic Norge AS
 2. Abbott Medical Norway AS

Leverandører i rangert rekkefølge:

 1. Edwards Lifesciences Nordic AB, NUF 

Leverandører i rangert rekkefølge:

 1. Medtronic Norge AS
 2. Abbott Medical Norway AS

Leverandører i rangert rekkefølge: 

 1. Medtronic Norge AS

Leverandører i rangert rekkefølge:

 1. Medtronic Norge AS 

 1. Edwards Lifesciences Nordic AB, NUF 

 1. Medtronic Norge AS
 2. Abbott Medical Norway AS
 3. Edwards Lifesciences Nordic AB, NUF

 1. Medtronic Norge AS 
 2. Abbott Medical Norway AS
 3. Edwards Lifesciences Nordic AB, NUF

Ragnhild Melleby Aslaksen

ragnhild.aslaksen@sykehusinnkjop.no
prosjektleder anskaffelser
assisterende prosjektleder

Avtaleforvalter

  Avrop skal skje ved kjøp fra leverandør som til enhver tid er rangert som nummer 1. I henhold til rammeavtalen, kan unntak gjøres i følgende tilfeller:

  1. Dersom prioritert leverandørs produkt ut i fra medisinsk faglig begrunnelse ikke kan brukes i behandling av den aktuelle pasient.
  2. Prioritert leverandør kan etter forespørsel ikke levere produktene eller ikke kan levere innen avtalefestet tid.
  3. Leverandøruavhengige, vitenskapelige studier viser at tilbudt produkt fra høyest rangert leverandør ikke lenger er anbefalt brukt. Unntaket gjelder inntil leverandøren har en tilfredsstillende erstatning på plass. Dette unntaket kan kun benyttes etter at leverandøren er varslet.
  4. Inntil 10 % av årlig volum ved sykehusene kan brukes til utprøving av produkter som ikke er på rammeavtalen. Se punkt 9.9 om utprøving av produkter.

  Unntak etter punkt 1 og 2 besluttes av ansvarlig behandlende lege. Unntak etter punkt 3 besluttes av  den nasjonale prosjektgruppen. Unntak etter punkt 4 besluttes av det enkelte ​​Helseforetak.

  For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak.

  Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

  Logg inn (Leverandørportalen)

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.


  Sist oppdatert 09.02.2023