Hopp til innhold
logo

Hjerteventiler

Avtalen gjelder fra 1. juni 2020 til 31. mai 2023. Avtalen har mulighet for forlengelse i ytterligere ett år. 

Avtalen gjelder levering av hjerteventiler- og ringer, og er delt opp i ti forskjellige delområder.

Det er valgt fire leverandører:

Leverandører i rangert rekkefølge:

 1. Abbott Medical Norway AS
 2. Medtronic Norge AS 
 3. Mediplast Innova AS

Leverandører i rangert rekkefølge:

 1. Edwards Lifesciences Nordic AB, NUF
 2.  Abbott Medical Norway AS
 3. Medtronic Norge AS

Leverandører i rangert rekkefølge:

 1. Medtronic Norge AS
 2. Abbott Medical Norway AS

Leverandører i rangert rekkefølge:

 1. Edwards Lifesciences Nordic AB, NUF 

Leverandører i rangert rekkefølge:

 1. Medtronic Norge AS
 2. Abbott Medical Norway AS

Leverandører i rangert rekkefølge: 

 1. Medtronic Norge AS

Leverandører i rangert rekkefølge:

 1. Medtronic Norge AS 

 1. Edwards Lifesciences Nordic AB, NUF 

 1. Medtronic Norge AS
 2. Abbott Medical Norway AS
 3. Edwards Lifesciences Nordic AB, NUF

 1. Medtronic Norge AS 
 2. Abbott Medical Norway AS
 3. Edwards Lifesciences Nordic AB, NUF

Ragnhild Melleby Aslaksen

ragnhild.aslaksen@sykehusinnkjop.no
prosjektleder anskaffelser
assisterende prosjektleder
rådgiver anskaffelser

Avrop skal skje ved kjøp fra leverandør som til enhver tid er rangert som nummer 1. I henhold til rammeavtalen, kan unntak gjøres i følgende tilfeller:

 1. Dersom prioritert leverandørs produkt ut i fra medisinsk faglig begrunnelse ikke kan brukes i behandling av den aktuelle pasient.
 2. Prioritert leverandør kan etter forespørsel ikke levere produktene eller ikke kan levere innen avtalefestet tid.
 3. Leverandøruavhengige, vitenskapelige studier viser at tilbudt produkt fra høyest rangert leverandør ikke lenger er anbefalt brukt. Unntaket gjelder inntil leverandøren har en tilfredsstillende erstatning på plass. Dette unntaket kan kun benyttes etter at leverandøren er varslet.
 4. Inntil 10 % av årlig volum ved sykehusene kan brukes til utprøving av produkter som ikke er på rammeavtalen. Se punkt 9.9 om utprøving av produkter.

Unntak etter punkt 1 og 2 besluttes av ansvarlig behandlende lege. Unntak etter punkt 3 besluttes av  den nasjonale prosjektgruppen. Unntak etter punkt 4 besluttes av det enkelte ​​Helseforetak.

For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak.

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

Logg inn (Leverandørportalen)

Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.


Sist oppdatert 09.02.2023
Fant du det du lette etter?