Hopp til innhold
logo

Konsulenttjenester innkjøp, logistikk og økonomi

Avtaler gjelder fra 15. april 2021 til 14.04.2024 med mulighet for prolongering i ett år. Helse Sør-Øst RHF tiltrådte delområde D: Konsulenttjenester økonomi – strategisk rådgivning og operativ bistand - 1. februar 2022.

vegne av de regionale helseforetakene, har Sykehusinnkjøp HF divisjon nasjonale tjenester inngått avtale på levering av konsulenttjenester innen innkjøp, logistikk og økonomi.

Det er inngått avtaler innen 4 delområder fra 15. april 2021:

 • A: Konsulenttjenester strategisk innkjøps- og logistikkrådgivning
 • B: Konsulenttjenester offentlige anskaffelser – operativ bistand/ prosjektledelse
 • C: Konsulenttjenester logistikk – operativ bistand/ prosjektledelse
 • D: Konsulenttjenester økonomi – strategisk rådgivning og operativ bistand

Under finner du en oversikt over leverandørene som det er inngått avtale med, og deres kontaktpersoner: 

Oversikt leverandører fra 15. april 2021:

A: Konsulenttjenester strategisk innkjøps- og logistikkrådgivning
1. Dynabyte Advisory AS
2. Ernst & Young AS
3. KPMG AS
4. PricewaterhouseCoopers AS
5. Inventura AS

B: Konsulenttjenester offentlige anskaffelser – operativ bistand/ prosjektledelse
1. Tiger Consulting AS
2. Dynabyte Advisory AS
3. Odin Prosjekt AS
4. Inventura AS
5. Ernst & Young AS

C: Konsulenttjenester logistikk – operativ bistand/ prosjektledelse
1. Dynabyte Advisory AS
2. KPMG AS
3. Ernst & Young AS

D: Konsulenttjenester økonomi – strategisk rådgivning og operativ bistand
1. Ernst & Young AS
2. KPMG AS
3. PricewaterhouseCoopers AS
4. Deloitte AS
5. Trifid Norge AS

Dynabyte Advisory​​ AS: Halvor Rollag. E-post: helse@dynabyte.no
Ernst & Young AS: Finn Holm. E-post: finn.holm@no.ey.com
KPMG AS: Tormod Lysne Voje/ Are Torpe. E-post: tormod.lysne.voje@kpmg.no /
PricewaterhouseCoopers AS: Frode Myrdal. E-post: frode.myrdal@pwc.com
Tiger Consulting AS: Geir Tore Gaukerud. E-post: gtg@tigerconsulting.as
Odin Prosjekt AS: Agla M. Egilsdóttir. E-post: ordre-sykehusinnkjop@odinprosjekt.no
Inventura AS: Andreas Hjortland. E-post: andreas.hjortland@inventura.no
Deloitte AS: Jan Erik Tveiten. E-post: jtveiten@deloitte.no
Trifid Norge AS: Siv Therese Herbern. E-post: sherbern@trifid.no

Bistand til:

 • strategisk rådgivning innen ledelse og utvikling av forsyningskjeden (Supply Chain Management). Rådgivingen skal bygge på en beste praksis metodikk som gir robuste løsninger, er bærekraftig og bidrar til gevinster for spesialisthelsetjenesten.  
 • strategisk rådgivning innen innkjøp (sourcing), inkludert kategori- og sortimentstrategi.
 • strategisk rådgivning for optimal utnyttelse av innkjøps-, logistikk og støttesystemer. Eksempler på dette vil være effektivisering av prosesser, målesystemer, digitalisering og automatisering.
 • engasjement i funksjon for ledende stillinger (management for hire, kortvarig oppdrag på ledelsesnivå)
 (listen er ikke uttømmende)

Bistand til:

 • gjennomføring av offentlige anskaffelser, herunder prosjektledelse og/ eller forhandlingsledelse
 • gjennomføring av analyser i forbindelse med enkeltanskaffelser (eksempler er: modenhets-, markeds, lønnsomhets-, livssyklusanalyser, benchmarking, med mer)
 • kvalitetssikring og evaluering av prosesser og dokumenter
 • utforming av evalueringsmodeller og evaluering av tilbud og bruk av evalueringsverktøy (veiledning, opplæring)
 • kompetansehevende tiltak gjennom kurs og opplæring

 (listen er ikke uttømmende)

Bistand til:

 • gjennomføring av logistikkrelaterte prosjekter, enten som prosjektledere eller prosjektmedarbeidere for ulike deler av verdikjeden til spesialisthelsetjenesten
 • gjennomføring av logistikkoppgaver, beregninger for å forbedre logistikkstrukturen og støttesystemer knyttet til for eksempel bestillinger, lager, varemottak, distribusjon, retur og aktiv forsyning.
 • gjennomføring av forbedringsoppgaver i logistikkflyt i forbindelse med tilpasninger i bygg eller nye byggeprosjekter  
 • utarbeidelse av prosesser, prosedyrer og rutiner innen logistikkområdet
 • planlegging og gjennomføring av operativt sortimentsarbeid
 • kompetanseheving gjennom kurs og opplæring

 (listen er ikke uttømmende)

15. april 2021 tiltrådte de regionale helseforetakene delområdet D. Med unntak av Helse Sør-Øst som tiltrådte delområde 01. februar 2022, etter utløp av regionale avtaler. 

Bistand til:
 • gjennomføring av økonomirelaterte prosjekter, enten med totalansvar for leveransen eller som prosjektledere/ prosjektmedarbeidere
 • økonomisk og finansiell rådgivning og analyse
 • rådgiving innenfor finansiell rapportering, herunder internkontroll og prosessforbedringer.
 • økonomistyring, herunder budsjettering, regnskap og likviditetsstyring
 • rådgivning knyttet til implementering av ERP systemer og tilhørende administrative og økonomiske støttesystemer
 • gjennomføring av analyser og revisjoner, og metodeutvikling/- overføring
 • engasjement i funksjon for ledende stillinger (management for hire, kortvarig oppdrag på ledelsesnivå)

 (listen er ikke uttømmende)

​​
prosjektleder
avtaleforvalter
​​

Ved kjøp av konsulenttjenester innen innkjøp, logistikk og økonomi skal det gjennomføres avrop på følgende måte:

 • Alle avrop gjennomføres ved minikonkurranser

For mer informasjon, se vedlegget "Prosedyre for minikonkurranse".​

Kontaktskjema finner du her.​

For prisinformasjon, ta kontakt med eget helseforetak, eller be om tilgang til delt mappe for sensitiv informasjon. Send henvendelse til konsulenter@sykehusinnkjop.no.

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.


Logg inn (Leverandørportalen)Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Har du spørsmål om bruk av avtalen, søknad om endringer eller andre tilbakemeldinger? Send e-post til
konsulenter@sykehusinnkjop.no.

​​​​​​​​​​Ny​heter o​​g meldinger​​​

7. juni 2022: Dynabyte Consulting AS flytter avtaleforhold til Dynabyte Advisory AS
​Dynabyte Consulting AS flytter sitt avtaleforhold til Dynabyte Advisory AS. Bakgrunnen for dette er at Dynabyte Advisory AS vil ha sitt hovedfokus innen de tjenesteområdene og sektoren som er relevante for denne rammeavtalen.​​​

Sist oppdatert 11.01.2023
Fant du det du lette etter?