logo Sykehusinnkjøp

Medieovervåkning

Avtalen gjelder fra 1. juli 2023 til 30. juni 2025 med mulighet for forlengelse i inntil 2 år.

Avtalen gjelder kjøp av medieovervåkningstjenester.

Avrop på en eller flere av tjenestene forutsetter kjøp av en web-basert systemløsning. Denne løsningen må bestilles for å få tilgang til medieovervåkningstjenester. Grunnprisen inkluderer overvåkning av alle åpne kilder på nett.

Kontaktinformasjon til leverandører:

Infomedia Norge AS.
Kontaktperson: 
Therese Mohn
Telefon: 400 64 640.
E-post: therese.mohn@infomedia.no

I avtalen er det mulig å gjøre avrop på en eller flere av følgende tjenester:

 • Medieovervåkning av betalingsbaserte kilder på nett
 • Medieovervåkning av sosiale medier, pris per foretak
 • Medieovervåkning av radio/tv, herunder nett-TV
 • Medieovervåkning av samtlige trykte kilder, inkludert medieovervåkning av betalingsbaserte nettkilder.
 • Medieovervåkning av trykte kilder per stykk
 • Analysetjenester
 • Arkivsøk 

​​

avtaleforvalter

avtaleforvalter

  For kategoriene medieovervåkning av trykte kilder, betalingsbaserte kilder på nett, samt radio/tv, herunder nett-TV, gjøres avrop i form av intervaller basert på antall brukere.

  Avrop gjøres i følgende intervall:

  • 0-9 brukere
  • 10-19 brukere
  • 20-49 brukere
  • 50-99 brukere
  • 100-199 brukere
  • 200-299 brukere
  • 300 pluss brukere

  Som alternativ til en pakkeløsning, kan det gjøres avrop på enkeltkilder, innenfor kategorien trykte medier (aviser, tidsskrifter etc.). Enkeltkilder er priset per stykk. Dersom det velges flere enkeltkilder bør en sjekke i prislisten at prisen ikke blir høyere enn ved avrop på en pakkeløsning med alle kilder.

  Fullstendig kilde- og prisliste fås ved forespørsel.

  Ved bestilling av tjenester benyttes bestillingsskjema. Kryss av for de tjenestene dere ønsker med riktig intervall på brukere. Brukere er her de som mottar nyhetsbrev etc. Det vil i tillegg være mulig å bestille Atekst. Det krysses da av for dette i bestillingen til leverandør.

  Opplæring

  Opplæring i systemløsningen og tjenestene vil gjennomføres i forkant av avtaleoppstart. Det legges opp til enten regionale samlinger der helseforetakene i hver enkelt region samles og får felles opplæring, eller at det avtales møter på telefon eller Lync (eller tilsvarende). Opplæring vil være i forkant av oppstart, men også fortløpende ved behov etter avtalestart.

  For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak.

  Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

  Logg inn (Leverandørportalen)

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Sist oppdatert 26.06.2024