logo Sykehusinnkjøp

Multifunksjonsmaskiner

Avtalen gjelder fra 1. januar 2019 til 1. januar 2021. Den kan forlenges med 1 år om gangen opptil 2 ganger. Avtalen er prolongert til 31. august 2024.

Avtalen gjelder leveranse av multifunksjonsmaskiner (kopimaskiner).

Kontaktinformasjon til leverandører:

Ricoh Norge AS
Knut Ivar Strande
Telefon: +47 93 06 91 75
E-post: knut.strande@ricoh.no

Canon Norge AS
Thomas Nilsen
Telefon: +47 91 35 04 39
E-post: thomas.nilsen@canon.no

Konica Minolta Business Solutions Norway AS
Stine Skattum Svegaarden
Telefon: +47 92 698 959
E-post: stine.skattum.svegaarden@konicaminolta.no

Leverandørene på avtalen er rangert i prioritert rekkefølge på fire ulike rangeringslister. Den generelle listen skal alltid brukes med mindre avropet skal brukes med en av sikkerutskriftssystemene som er nevnt i de 3 system spesifikke listene. Ved usikkerhet knyttet til bruk av rangeringslistene kan Sykehusinnkjøp kontaktes for bistand og avklaring.

Generell rangering

1. Ricoh Norge AS

2. Canon Norge AS

3. Konica Minolta Business Solutions AS

SafeCom rangering

1. Ricoh Norge AS

2. Canon Norge AS

Uniflow rangering

1. Canon Norge AS

2. Konica Minolta Business Solutions AS

SafeQ rangering

1. Ricoh Norge AS

2. Konica Minolta Business Solutions AS

Prosjektleder

Avtaleforvalter

  Alle kjøp på avtalen skal i utgangspunktet foretas hos førsterangerte leverandør på den rangeringsliste som er aktuell for avropet, og det skal primært kjøpes avtaleprodukter. Dersom det skal gjøres avvik fra rangeringen bør dette avklares med Sykehusinnkjøp.

  For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak.

  Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

  Logg inn (Leverandørportalen)

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.  Sist oppdatert 06.05.2024