logo Sykehusinnkjøp

Plasma - salg og innsamling av plasma

Avtalen gjelder fra 1. mars 2022 til 28. februar 2025. Den kan forlenges med 1 år om gangen opptil 2 ganger.

Avtalen gjelder salg og innsamling av plasma.

Kontaktinformasjon til leverandører:

TAKEDA AS
Hanne M. Mjelde
Telefon: 66 76 30 30 
E-post: Hanne-Merete.Mjelde@takeda.com

Ved behov for mer utfyllende informasjon om avtalen, kontaktes innkjøpsleder i ditt HF eller Sykehusinnkjøp:
senior prosjektleder anskaffelser
avtaleforvalter

  For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak.

  Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

  Logg inn (Leverandørportalen)

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Sist oppdatert 26.06.2024