Hopp til innhold
logo

Ryggmargsstimulatorer

Avtalene gjelder kjøp av ryggmargsstimulatorer. Avtalen gjelder fra 1. oktober 2022 til 30. september 2026.

Avtalen gjelder kjøp av ryggmargsstimulatorer.

Medtronic Norge AS:
Elin Olsen, e-post: avtaler@medtronic.com. Telefon: +45 27 79 76 27

Abbott Medical Norway AS: 
Ann-Christin Borge, e-post ann.borge@abbott.com, telefon 907 76 215

Boston Scientific Nordic AB:
Gitte Hove, e-post tendernordic@bsci.com​, telefon: +46 42 25 69 30

Nevro Medical Ltd.: 
Andreas Langré, e-post andreas.langre@nevro.com​, telefon: + 46 730 370 379


Følgende leverandører er tildelt kontrakt, med avrop etter prioritet:

Delavtale 1: Ikke-oppladbar ryggmargsstimulator

1. Boston Scientific Nordic AS – Avtalenummer 11880302
2. Medtronic Norge AS – Avtalenummer 11880303
3. Abbott Medical Norway AS – Avtalenummer 11880301

Delavtale 2: Oppladbar ryggmargsstimulator

1. Nevro Medical Ltd. – Avtalenummer 11880304
2. Medtronic Norge AS – Avtalenummer 11880303
3. Boston Scientific Nordic AS – Avtalenummer 11880302

Delområde 3: DRG-stimulator
1. Abbott Medical Norway AS – Avtalenummer 11880301

prosjektleder anskaffelser

Avtaleforvalter

​​​

Som hovedregel skal avrop på denne rammeavtalen skje ved kjøp fra leverandør som til enhver tid er rangert som nummer 1 innenfor den enkelte delkontrakt.

Unntak fra hovedregel om avrop kan gjøres i følgende tilfeller:

  1. Dersom prioriterte leverandørs produkter ut i fra medisinskfaglig begrunnelse ikke kan brukes, eller ikke vil gi et tilfredsstillende resultat, i behandling av den aktuelle pasient.
  2. Ved bytte av enhet innenfor et system har ansvarlig behandlende lege mulighet til å velge eksisterende leverandør pga. systemkompatibilitet.
  3. Prioritert leverandør kan etter forespørsel ikke levere produktene eller kan ikke levere innen avtalefestet tid.
  4. Leverandøruavhengige, vitenskapelige studier viser at tilbudt produkt fra høyest rangert leverandør ikke lenger er anbefalt brukt. Unntaket gjelder inntil leverandøren har en tilfredsstillende erstatning på plass. Dette unntaket kan kun benyttes etter at leverandøren er varslet.

Unntak etter 1,2 og 3 besluttes av ansvarlig behandlende lege. Unntak etter IV besluttes av den nasjonale prosjektgruppen.

For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak.

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

Logg inn (Leverandørportalen)

Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.Sist oppdatert 23.12.2022
Fant du det du lette etter?