logo Sykehusinnkjøp

Ryggmargsstimulatorer

Avtalen gjelder fra 1. oktober 2022 til 30. september 2026.

Avtalen gjelder kjøp av ryggmargsstimulatorer.

Kontaktinformasjon til leverandører:

Medtronic Norge AS:
Elin Olsen
Telefon: +45 277 97 627
E-post: avtaler@medtronic.com

Abbott Medical Norway AS: 
Gro Stengelsrud
Telefon: 800 33 333
E-post: norway.kundeservice@abbott.com

Boston Scientific Nordic AB:
Gitte Hove
Telefon: +46 709 718 233
E-post: tendernordic@bsci.com​

Nevro Medical Ltd.: 
Andreas Langré
Telefon: + 46 730 370 379
E-post: andreas.langre@nevro.com​

 

Følgende leverandører er tildelt kontrakt, med avrop etter prioritet:

Delavtale 1: Ikke-oppladbar ryggmargsstimulator

1. Boston Scientific Nordic AS – Avtalenummer 11880302
2. Medtronic Norge AS – Avtalenummer 11880303
3. Abbott Medical Norway AS – Avtalenummer 11880301

Delavtale 2: Oppladbar ryggmargsstimulator

1. Nevro Medical Ltd. – Avtalenummer 11880304
2. Medtronic Norge AS – Avtalenummer 11880303
3. Boston Scientific Nordic AS – Avtalenummer 11880302

Delområde 3: DRG-stimulator
1. Abbott Medical Norway AS – Avtalenummer 11880301

prosjektleder anskaffelser
avtaleforvalter

  Som hovedregel skal avrop på denne rammeavtalen skje ved kjøp fra leverandør som til enhver tid er rangert som nummer 1 innenfor den enkelte delkontrakt.

  Unntak fra hovedregel om avrop kan gjøres i følgende tilfeller:

  1. Dersom prioriterte leverandørs produkter ut i fra medisinskfaglig begrunnelse ikke kan brukes, eller ikke vil gi et tilfredsstillende resultat, i behandling av den aktuelle pasient.
  2. Ved bytte av enhet innenfor et system har ansvarlig behandlende lege mulighet til å velge eksisterende leverandør pga. systemkompatibilitet.
  3. Prioritert leverandør kan etter forespørsel ikke levere produktene eller kan ikke levere innen avtalefestet tid.
  4. Leverandøruavhengige, vitenskapelige studier viser at tilbudt produkt fra høyest rangert leverandør ikke lenger er anbefalt brukt. Unntaket gjelder inntil leverandøren har en tilfredsstillende erstatning på plass. Dette unntaket kan kun benyttes etter at leverandøren er varslet.

  Unntak etter 1,2 og 3 besluttes av ansvarlig behandlende lege. Unntak etter IV besluttes av den nasjonale prosjektgruppen.

  For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak.

  Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

  Logg inn (Leverandørportalen)

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.  Sist oppdatert 28.05.2024