logo Sykehusinnkjøp

Sertifiseringstjenester

Avtalen gjelder fra 16.mai 2024 til 15. mai 2026 med mulighet for forlengelse i ett pluss ett år.

Rammeavtalen skal dekke kjøp av tjenester i forbindelse med forberedende arbeid før revisjon, revisjonsprosess, oppfølging av avvik og utstedelse av ISO sertifikater, periodiske revisjoner og opsjon på resertifisering ved behov.

Sertifiseringstjenestene på avtalen gjelder NS-EN ISO 14001 og 9001.


DNV Business Assurance Norway AS
Einar Richter Jordfald   
E-post: Einar.jordfald@dnv.com  
Tlf.: +47 950 51301

 

 

Ved behov for mer utfyllende informasjon om avtalen kontaktes innkjøpsleder i ditt HF, eller Sykehusinnkjøp ved:

avtaleforvalter

avtaleforvalter

   

  For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak.

  Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

  Logg inn (Leverandørportalen)

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Sist oppdatert 28.05.2024