logo

Skriver og skanner

Avtalen gjelder fra 1. desember 2019 til 15. september 2021. Den kan forlenges med 1 år om gangen opptil 2 ganger. Avtalen er prolongert til 15. januar 2024.

Avtalen gjelder levering av skrivere og skannere, samt forbruksmateriell. Det er inngått avtale med en leverandør. 

Kontaktinformasjon til leverandører:

Advania Norge AS
Jonas Kaugerud
Telefon: +47 948 40 535​
E-post jbk@advania.no

  • Sort-hvitt Skrivere
  • Fargeskrivere
  • Liten multifunksjonsmaskin uten serviceavtale
  • Dokumentskannere
  • Etikettskrivere
  • Skriverrekvisita som er kompatibelt med avtalevarene

prosjektleder

Avtaleforvalter

Alt kjøp skal gjenomføres med Advania AS. Kjøp gjennomføres i samsvar med regionale rutiner. 

For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak.

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

Logg inn (Leverandørportalen)

Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.


Sist oppdatert 12.01.2023