logo Sykehusinnkjøp

Skriverrekvisita

Avtalen gjelder fra 1. november 2021 til 31. oktober 2023. Den kan forlenges med 1 år om gangen opptil 2 ganger. Avtalen er prolongert til 31. oktober 2024.

Avtalen gjelder levering av skriverrekvisita, som omfatter levering av tonere, blekkpatroner og phasere.

Kontaktinformasjon til leverandører:

Datarekvisita Norge AS
Truls Gundersen
Telefon: 48 28 46 57.
E-post Truls.Gundersen@datarekvisita.no​

Toner, blekk og annen skriverrekvisita til skriver og skanner som ikke er omfattet av nasjonal rammeavtale for skriver og skanner.

Ved behov for mer utfyllende informasjon om avtalen, kontaktes innkjøpsleder i ditt HF eller Sykehusinnkjøp sin prosjektleder:

prosjektleder

Avtaleforvalter

  For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak.

  Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

  Logg inn (Leverandørportalen)

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Sist oppdatert 04.04.2024