logo

Søvnapnéskinner

Avtalen gjelder fra 01. juni 2021 til 31. mai 2023. Den kan forlenges med 1 år om gangen opptil 2 ganger. Avtalen er prolongert til 31. mai 2024.

Avtalen gjelder levering av søvnapnéskinner.

Kontaktinformasjon til leverandører:

ResMed Norway AS
Avtalenummer: 12920101
Kontaktperson: Kristina Eri
E-post: kristina.eri@resmed.no
Telefon: 671 18 850

SomnoMed Nordic AB
Avtalenummer: 12920102
Kontaktperson: Hilde F. Bülow
E-post: hbulow@somnomed.com
Telefon: 918 67 340

Avtalen er delt inn i fem delkontrakter med hver sine leverandører. Produkt/Leverandør:

1. Narval CC / ResMed Norway AS

2. SomnoDent Fusion / SomnoMed Nordic AB

3. SomnoDent Flex / SomnoMed Nordic AB

4. SomnoDent Avant / SomnoMed Nordic AB

5. SomnoDent Edent Fusion / SomnoMed Nordic AB

Avtaleforvalter

Det er inngått fem parallelle rammeavtaler med to leverandører. Ved kjøp skal produkt fra førsteprioritetsleverandør velges. Det følger av rammeavtalens pkt. 2 «Avtalens gjenstand» at unntak fra rangeringen kan gjøres i følgende tilfeller:

  1. Dersom prioritert leverandørs produkt ut ifra medisinsk faglig begrunnelse ikke kan brukes i behandling av den aktuelle pasient.
  2. Dersom den øverst rangerte leverandør på forespørsel midlertidig ikke leverer utstyret eller ikke kan levere innen avtalefestet tid.
  3. Leverandøruavhengige, vitenskapelige studier som fordrer bruk av et annet produkt enn det som er høyest rangert.
  4. Inntil 5 % av årlig volum ved sykehusene kan brukes til utprøving av produkter som ikke er på rammeavtalen, i en periode begrenset oppad til 6 måneder.

Formålet med avtalestrukturen er behovet for stor valgfrihet for å ivareta brukernes/pasientenes behov, samtidig som leverandørene har en forventning om at rangeringen blir fulgt.

De parallelle rammeavtalene gir en fleksibilitet ved valg av det til enhver tid «riktige» produktet, men unntak skal begrunnes.

Det er en viktig forutsetning at behandler/rekvirent har riktig kunnskap om de ulike produktene på avtalen. Det forutsettes at behandler/rekvirent er lojale mot rammeavtalen, og at punkt 2 i rammeavtalen er styrende for valg av produkt.

For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak.

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

Logg inn (Leverandørportalen)

Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.
Sist oppdatert 08.02.2023