logo Sykehusinnkjøp

Et mangfoldig program på dialogkonferansen

Publisert 02.02.2018
Sist oppdatert 12.01.2023
Gasbind som er surret rundt en hånd klippes av.

Pro​gram

Tirsd​ag 6.mars

Kl. 09.00 – 13.00:

 • Styreleder Steinar Marthinsen, Sykehusinnkjøp – Bakgrunn og målsetting for etableringen av Sykehusinnkjøp
 • Administrerende direktør Kathrine Myhre, Norway Health Tech – Markedsdrevet innovasjon og helseinnovasjon
 • Prosjektleder Riche Vestby, Nasjonalt program for leverandørutvikling – Innovative anskaffelser når behov møter marked
 • Advokat Arnhild Dordi Gjønnes, NHO – De gode og viktige møtene mellom leverandører og innkjøper/kunde og etikken som da må ligge i bunn
 • Administrerende direktør Kjetil Istad, Sykehusinnkjøp – Et blikk inn i årets planlagte anskaffelser i Sykehusinnkjøp
 • Administerende direktør Atle Hunstad, MedTek Norge – Medisinsk utstyrsindustri som verktøy for bedre helse- og samfunnsøkonomi

12.00 – 13.00: Lunsj

13.00 – 15.00: Parallelle sesjoner – seks kategorier

15.30 – 18.00: Speed-dating

Onsd​a​g 7.mars

Kl. 09.00 – 10.30

 • Administrerende direktør Kjetil Istad, Sykehusinnkjøp, oppsummering av første dag
 • Helse- og omsorgsminister Bent Høie innleder
 • Administrerende direktør Karita Bekkemellem, LMI
 • Administrerende direktør Lars Vorland, Helse Nord – Viktigheten av det gode innkjøp sett fra sykehusenes side
 • Professor Dag Morten Dalen, BI – Innovative anskaffelsesprosesser og forskning på området

10.30 – 13.00: Speed-dating

13.00: Lunsj

Innh​​old i parallellsesjonene

Etter lunsj første dag er det seks kategorier som vil ha hver sin parallellsesjon. Her vil det ved siden av presentasjon av kommende anskaffelser, også bli belyst kategorispesifikke temaer.

Følgende ansatte i Sykehusinnkjøp er ansvarlige for programmet i de ulike kategoriene:

 • Innkjøpsdirektør Ole-Magne Kleven, nasjonale tjenester: Bygg- og eiendomsdrift
 • Kategorileder Lina Marie Rudborg, divisjon nord: Kirurgiske produkter
 • Kategorisjef Øystein Roll, divisjon sør-øst: Medisinske forbruksvarer
 • Avdelingsleder Friedemann Starck, divisjon vest: Medisinsk teknisk utstyr
 • Kategorileder Per Stavnesli, divisjon midt-Norge: Laboratorieprodukter og –utstyr
 • Prosjektleder Eirik Sverrisson, divisjon legemidler: Legemidler

Speed-da​​​ting

Ved siden av plenumssamling og parallellsesjoner, vil det også bli 30 minutters møter mellom leverandører og medarbeidere i Sykehusinnkjøp. Her håper vi å få til den gode dialogen som skal sikre de gode innkjøp i framtiden!

Alle påmeldte vil i god tid før konferansen få tilsendt en link til en påmeldingsside for speed-datingen hvor du legger inn ønsker om hvem du vil møte, så vil et speeddatings-program bli sendt deg før ankomst til konferansen.

Konfer​​ansested

Konferansen arrangeres på det nye flotte konferansestedet «The Qube» eller «Kuben» ved Clarion Hotel Congress Oslo Airport. Her er det romslige fasiliteter med gode muligheter for mingling.