logo Sykehusinnkjøp

Første nasjonale avtale på flyfrakttjenester

Avtalen sikrer bedre, tryggere og billigere frakt av biologisk materiale. 

Publisert 16.02.2018
Sist oppdatert 28.12.2022
Forhandlingsleder Vanjeet Chatwal under et orienteringsmøte om den nye fraktavtalen.

Norske sykehus har tidvis behov for rask og sikker frakt av biologisk materiale. Blod- eller vevsprøver må fraktes til et samarbeidende sykehus i Norge eller i utlandet, og forsendelsen må skje på kortest mulig tid, og på en måte som ikke skader prøvene. Da er flyfrakt det eneste alternativet som gjelder.

Innenlan​ds og utenlands transport

Derfor har Sykehusinnkjøp HF jobbet frem en nasjonal avtale for sykehusene på flyfrakttjenester. Denne sikrer nå sykehusene et godt tilbud innen frakttjenester.

- Det enkelte sykehus har frem til nå inngått avtaler med transportører når de har hatt behov. Med en nasjonal avtale på plass får sykehusene både bedre priser og en tryggere frakt, forteller forhandlingsleder Vanjeet Chatwal i Sykehusinnkjøp, divisjon nasjonale tjenester.

Strenge krav 

Avtalen er delt opp i nasjonale og internasjonale forsendelser. Jetpak er valgt som leverandør for forsendelser innenlands, mens World Courier er tildelt kontrakten for frakt til utlandet. I tillegg er det inngått en avtale med DHL Express Norway AS for frakt av vanlige forsendelser, som ikke er biologisk materiale.

For avtalene om frakt av biologisk materiale stilles det krav om at det skal være en dør til dør-tjeneste, og at frakten skal gjennomføres på en forsvarlig måte. Derfor stilles det blant annet strenge krav til håndtering og fremføring gjennom alle ledd i distribusjonen. 

- Med dette håper vi at sykehusene har fått en avtale som gir dem en bedre, tryggere og billigere frakt av biologisk materiale, sier Chatwal.