logo Sykehusinnkjøp

Ny tolketjenesteavtale: Disse tre aktørene skal tolke for norske sykehus

– Som store brukere av tolketjenester har de regionale helseforetakene et ansvar for å sikre at tolker som tar oppdrag i spesialisthelsetjenesten er sikret en minimumslønn, sier prosjektleder i Sykehusinnkjøp, Evy Pleym.

Publisert 30.07.2018
Logo


I MÅL MED TOLKEAVTALE: Senior prosjektleder for anskaffelser i Sykehusinnkjøps divisjon nasjonale tjenester, Evy Pleym.

I MÅL MED TOLKEAVTALE: Senior prosjektleder for anskaffelser i Sykehusinnkjøps divisjon nasjonale tjenester, Evy Pleym.

Den 1. september 2018 trår den nye avtalen for tolketjenester i kraft.

Avtalen mellom de fire regionale helseforetakene og tolkeleverandørene er tildelt regionalt, og gjelder levering av blant annet fremmøte- og fjerntolk.

Leverandørene skal, på oppdrag fra sykehusene, kunne levere tolketjenester på de 40 største språkene, der arabisk, somali og polsk er de tre språkene som troner øverst.


Sikrer timepris for tolkene

Det eksisterer ikke tariffavtaler for tolketjenester per i dag.

Tolkenes honorar ble derfor fastsatt ved
utlysning av konkurransen.

Prisene varierer mellom minimum 367 kroner til 612 kroner per time.

Store brukere av tolketjenester

Det er et betydelig arbeid som nå er munnet ut i en nasjonal avtale på tolketjenester, forteller prosjektleder i Sykehusinnkjøp, Evy Pleym.

– Vi har fastsatt timespriser til tolkene. Leverandørene har derfor kun konkurrert på sin andel av den samlede godtgjørelsen, altså på «administrasjonspåslaget», sier Pleym, og legger til:

– Det finnes ikke tarifflønn for tolkeyrket i dag. Vi har sett i arbeidet med denne konkurransen at det er svært varierende timepriser både innad i spesialisthelsetjenesten og mellom andre offentlige virksomheter. Som store brukere av tolketjenester har de regionale helseforetakene et ansvar for å sikre at tolker som tar oppdrag i spesialisthelsetjenesten er sikret en minimumslønn, og at tolketjenestene som leveres har tilstrekkelig kvalitet.

Kundene, altså de regionale helseforetakene som skal benytte seg av tolketjenestene, har ulike tiltredelsesdatoer.