logo Sykehusinnkjøp

Se foredragene fra anbudsseminaret for farmasøytiske spesialpreparater

Anbudsseminaret ble sendt direkte på Sykehusinnkjøp sine nettsider.

Publisert 28.05.2018
Sist oppdatert 02.01.2023
Tromsøbrua på kveldstid. Lys fra brua og bebyggelse.

​Anbudsseminaret for farmasøytiske legemidler ble arrangert 30. til 31. mai i Tromsø, og ble som vanlig sendt direkte på Sykehusinnkjøp sine nettsider. Videoene fra seminaret vil også være tilgjengelig i etterkant. Ved å klikke på lenkene i programmet under, kan du gå direkte til enkeltforedrag. Under ligger også seminaret som helhet.

Anbudsgjennomgangen ble ikke sendt, siden denne inneholder informasjon om enhetspriser. 

Program onsdag 30. mai

13.00 -13.30 Velkommen

13.30-14.00 Hvordan sikre tilgang på legemidler gjennom nordisk samarbeid? Antibiotikaanbud. Fleming Sonne, Amgros (streames ikke).

14.05-15.00 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Rapport Hilde Kommedal, seniorrådgiver.

15.20-16.20 Paneldiskusjon om overgang til regionale avtaler  Kjersti Nord, Anne Elise Monclair, Jan Henrik Lund, Einar Huseby. Unni Hjellupvik. Paneldiskusjon ledes av Gustav Lehne. (streames ikke).

Program torsdag 31. juni

08.45-09.35 Eliminering av hepatitt C epidemien i Nord Norge Prediktive biomarkører- a paradigme skifte mot personrettet behandling i medisin. Jon Florholmen

09.35-10.05 Nytt fra Statens legemiddelverk. Steinar Madsen

10.25-10.55 Antibiotikaresistens. Ørjan Olsvik 

10.55-11.25 Nasjonalt senter for legemiddelmangel og beredskap. Utfordringer med leveringssvikt på nye områder. Anne Markestad.  

12.45-13.10 Hvordan jobber vi med leveringssikkerhet. Andreas Undem, AHN