logo Sykehusinnkjøp

Slik jobber vi mot barnearbeid

Det er viktig for Sykehusinnkjøp HF å jobbe for at barnearbeid ikke er involvert i produksjon av kirurgiske instrumenter som leveres til norske sykehus. Nylig inspiserte vi fabrikker i Pakistan.

Publisert 09.05.2018
Sist oppdatert 28.12.2022
To arebidere jobber med sliping.

Sammen med den nasjonale oppfølgingsenheten for etisk handel i Sverige, som Sykehusinnkjøp har en samarbeidsavtale med, reiste vi til Sialkot-provinsen i Pakistan i slutten av april.

Her besøkte vi fem ulike fabrikker, og flere mindre verksteder som leverer til fabrikkene.

– Vi fikk god hjelp fra en av våre leverandører som har gjort mye godt arbeid i denne provinsen i Pakistan. Vi fikk sett både gode, middels gode og dårlige fabrikker, forklarer avtaleforvalter Pia Trulsen hos Sykehusinnkjøp.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Grete Teigset-Solli og Pia Trulsen fra Sykehusinnkjøp sammen med en rekke pakistanske fabrikkeiere.
INNSATS I FELLESSKAP: Grete Teigset Solli (ytterst til venstre) og Pia Trulsen (nest ytterst fra høyre) fra Sykehusinnkjøp møtte blant annet disse pakistanske fabrikkeierne i Sialkot-provinsen.

Oppfølgingsreise

I september 2017 besøkte Trulsen, Erik Borge og Grete Teigset Solli byen Tuttlingen i Tyskland. Dette for å følge opp handelsavtaler som dreier seg om kirurgiske instrumenter som leveres til norske sykehus.

Her fikk vi bekreftet at hele eller deler av produksjonen av kirurgiske instrumenter faktisk blir gjort i Pakistan. 

Formålet med reisen til Sialkot-provinsen nå i april var dermed å ta produksjonen i nærmere øyesyn, altså å inspisere lenger ut i leverandørkjeden.

På turen fulgte vi opp våre egne kontrakter for noen utvalgte produkter for divisjon sør-øst, men besøkte også fabrikker som vi ikke har avtaler med.

Pia Trulsen forteller at det ikke er uvanlig å se barn i arbeid i gatebildet i de pakistanske områdene som vi besøkte.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

En arbeider sliper en kirurgsaks.
MØYSOMMELIG ARBEID: Her slipes en kirurgsaks som i teorien kan ende opp hos et norsk sykehus.

Stort mediefokus

De britiske mediene BBC og The Guardian har den siste tiden fortalt om mulig barnearbeid relatert kirurgiske instrumenter ved engelske sykehus.

Mediefokusen har gjort fabrikkeiere i Sialkot noe bekymret for sitt omdømme. Noen av fabrikkeierne ga overfor oss uttrykk for at de følte denne type omtale som noe urettferdig.

Barnearbeidsproblematikken har også svenske medier tatt opp. Svenska Dagbladet hadde dagen før vår avreise til Pakistan en tosiders artikkel om at det kan være barnearbeid involvert i kirurgiske instrumenter levert til svenske sykehus (eksterne lenker).

Karin Lonæus, som deltok på reisen fra Sverige, var ganske bevisst på mediefokusen i sitt hjemland omkring barnearbeidproblematikken, og vi var og er alle enige om at det er bra at nordiske medier fokuserer på problematikken.

Vi benyttet anledningen til å forklare overfor fabrikkeeiere om at vi gjerne kan være sannhetsvitner på at det i Pakistan også finnes fabrikker som produserer under gode arbeidsforhold – men vi var tydelige i våre krav om at da må vi jobbe på lag med eventuelle forbedringer.

Le​s også: Svenska Dagbladets samleside om barnearbeidproblematikken

(Artikkelen fortsetter under bildet)
En arbeider sitter med flere esker med kirurgsakser.
MENGDER MED SAKSER: Det er ikke så rent lite kirurgsakser som produseres her ved en av fabrikkene som Sykehusinnkjøp besøkte.

Vil samarbeide

Vår tur til Pakistan bød også på et møte med Sialkots handelskammer (Simap). Det var en opplevelse litt utenom det vanlige for gruppen fra Norge og Sverige.​

Det var et noe høytidelig og formelt møte. En av de regionale møtedeltagerne hevdet at det ikke finnes barnearbeid i Sialkot, men vi fikk til en god dialog med dem.

Møtet ble avsluttet med enighet om et samarbeid videre.

Sykehusinnkjøp HF er medlem av Initiativ for etisk handel (IEH), som jobber for å sikre at internasjonal handel ivaretar menneske- og arbeidsrettigheter

(Artikkelen fortsetter under bildet)
En mann arbeider med kirurgiinstrumenter.

FINJUSTERING: Denne arbeideren gjør «siste finish» på kirurginstrumentene.

Les også: Sykehusinnkjøp – en pådriver for etisk handel

Still krav!

Vi besøkte også en antibarnearbeidsorganisasjon. Organisasjonen tilser fabrikker i fotballutstyrindustrien hvor man tilsynelatende langt på vei har klart å renske opp i barnearbeidproblematikken etter lang og iherdig innsats.

– Dette viser at det er fullt mulig å få det til, men da må vestlige innkjøpere være tydelig i kravene sine og være flinke med å følge opp, påpeker Sykehusinnkjøps Pia Trulsen.

– Fabrikker som blir fulgt opp med krav til arbeids- og menneskerettigheter, de gjør forbedringer. Dette gir oss håp og tro på at arbeidsvilkårene jevnt over kan bli bedre også i Pakistan, legger hun til.

Grete Tei​gset Solli, fagsjef for samfunnsansvar i divisjon sør-øst i Sykehusinnkjøp: Grete.Teigset.Solli@helse-sorost.no / (+47) 480 72 942