logo Sykehusinnkjøp

Anbudet for ambulansebåttjeneste i Vest-Finnmark er nå lyst ut på nytt

I det nye anbudet er det stilt strengere tekniske krav til fartøyet og muligheten for å tilby helt nye fartøy blir bedre.

Publisert 06.02.2019
Sist oppdatert 12.01.2023

​I november i fjor ble anskaffelsen av ambulansebåter i Vest-Finnmark avlyst etter at flere potensielle tilbydere hadde innspill til kravene som ble stilt til tjenesten.

Sykehusinnkjøp HF, som gjennomfører anskaffelsen for Finnmarkssykehuset HF, vurderte da et de ønskede endringene var av en slik art at det var mest hensiktsmessig å avlyse konkurransen og lyse den ut på nytt. 

Blant innspillene var et behov for strengere krav til utrustningen av fartøyet og til personellet kjennskap til havområdet ambulansebåten skal ferdes i. Begge disse innspillene er tatt hensyn til nå anskaffelsen nå lyses ut på nytt. 

– For oss i Sykehusinnkjøp HF har det vært viktig å ta hensyn til de innspillene vi fikk forrige gang konkurransen var utlyst.. Med de forbedringene som nå er gjort i kravene, sikrer vi at innbyggerne i Vest-Finnmark får et godt ambulansebåttilbud, sier divisjonsdirektør Harald Johnsen i Sykehusinnkjøp HF, divisjon nord. 

Fartøyets tilpasning til operasjonsområdet høyt vektlagt 

I ny konkurranse er det tungt vektlagt at tilbudte fartøy i størst mulig grad bør være tilpasset værforholdene i operasjonsområdet. Tilbudte fartøy vil blant annet bli vurdert på skrogstyrke, manøvreringsevne, stabilitet, samt evne til å holde høy servicefart i dårlig vær.

I tillegg til kravene som stilles til fartøyet, stilles det også strengere krav til personellet i det nye anbudet. I konkurransen vil det bli tungt vektlagt at båtfører har kjennskap til området ambulansebåten skal ferdes i. 

Tekniske krav til fartøy og maritimt personell er utformet i dialog med Sjøfartsdirektoratet.

Fortsatt ingen virksomhetsoverdragelse 

I den forrige anskaffelsen som ble avlyst i høst, besluttet Finnmarkssykehuset HF at den ikke skal gjennomføres med virksomhetsoverdragelse. Denne beslutningen tok foretaket etter å ha hentet inn to eksterne juridiske vurderinger i tillegg til rådene som ble gitt av Sykehusinnkjøp HF. 

– Vi gjorde grundige vurderinger rundt virksomhetsoverdragelse i den forrige anskaffelsen, og det har ikke kommet opp momenter i etterkant som har fått oss til å endre syn. I anskaffelsen stilles det derimot krav om at personellet skal ha lønns- og arbeidsvilkår i tråd med gjeldene nasjonale tariffavtaler, sier klinikksjef Jørgen Nilsen ved Klinikk prehospitale tjenester ved Finnmarkssykehuset.

I etterkant av avlysningen av den forrige konkurransen er Finnmarkssykehuset HF gjort kjent med at Norsk Sjøoffisersforbund og Norsk Sjømannsforbund har fått gjort en juridisk vurdering av Advokatfirmaet Schjødt AS vedrørende adgangen til å stille krav om virksomhetsoverdragelse. Oppdragsgiver har vurdert Schjødts notat, men har ikke funnet grunnlag for å endre sitt synspunkt i denne saken.

Anbudsfrist er 18. mars 2019.​

Kommunika​sjonssjef Eirik Palm

E-post: eirik.palm@finnmarkssykehuset.no
Telefon: 976 19 594