logo Sykehusinnkjøp

Første legemiddelanskaffelse med miljøkriterier er gjennomført

Etter to års planlegging har Sykehusinnkjøp gjennomført sin første anskaffelse med miljøkrav i en legemiddelanskaffelse av antibiotika. Leverandører som har dokumentert godt miljøarbeid i produksjonen er blitt belønnet for dette.

Publisert 23.08.2019
Sist oppdatert 12.01.2023

Utslipp og forurensing i forbindelse med produksjon av legemidler er et betydelig problem i flere produksjonsland, og spesielt for antibiotika.

– Gjennom ansvarlige anskaffelser kan man på sikt bidra til å redusere utslipp og forurensning, sier divisjonsdirektør Bente Hayes i divisjon legemidler.

Bredt s​​amarbeid

Derfor har Sykehusinnkjøp HF jobbet med hvordan man kan sette miljøkriterier, som på sikt kan bidra til å redusere utslipp og forurensning. Dette har skjedd i samarbeid med eierne i de regionale helseforetakene, miljøgruppen i Legemiddelindustriforeningen (LMI), representanter fra generikaleverandører, Statens Legemiddelverk, og kolleger i Sverige.

Portrett av divisjonsdirektør Bente Hayes i divisjon legemidler.

Divisjonsdirektør Bente Hayes i divisjon legemidler.

Anskaffelsen ble utlyst i vår og tildelingen av avtaler ble kunngjort i forrige uke.– Sykehusinnkjøp HF mottok tilbud fra 23 leverandører. Tilbudene er evaluert etter kriteriene kvalitet, leveringssikkerhet, pris og miljø, hvorav miljø er vektet med 30 prosent. Leverandørene har redegjort for deres miljøpolicy, miljøstrategi og miljøledelsessystem i produksjon gjennom et spørreskjema sier Hayes.
– Besvarelsene viser at mange leverandører har mye bra arbeid på gang, men den viser også at det er en del leverandører som har en vei å gå.  De av leverandørene som jobber aktivt for miljø og tilrettelegger for bærekraftig produksjon har fått uttelling for dette i konkurransen, fortsetter divisjonsdirektøren for legemidler.
Skal f​​​​ølges opp
Avtalene som inngås er 2-årige og i løpet av avtaleperioden vil Sykehusinnkjøp gjøre avtaleoppfølging, for å sikre at leverandørene kan dokumentere forpliktelser gitt i tilbudet. 
– Besvarelsene har så langt gitt oss verdifull innsikt i det pågående miljøarbeidet hos leverandørene og vil bli viktig når Sykehusinnkjøp HF nå evaluerer anskaffelsen for å se hva vi kan forbedre til neste anskaffelse, sier Hayes.
Utfordringene som vi har i dag rundt leveringssikkerhet, gjør likevel at man ikke kan velge legemidler helt bort på grunn av miljøkrav.

– På grunn av leveringssituasjonen kan vi foreløpig ikke stille absolutte krav og vi er nødt til å velge den leverandøren som relativt sett gjør det best innen miljø. Samtidig opplever vi at leverandørmarkedet er positive til at det fremover vil bli stilt miljøkrav ved legemiddelanskaffelser.

Følger opp h​​ele verdikjeden
Sykehusinnkjøp har fokus på hele verdikjeden, fra forskning til sluttbrukerpasienten, og det vil komme andre miljøkriterierier i fremtidige anskaffelser.
 
–​ Det kan for eksempel være emballasje og legemidler som avfall. Planleggingen av dette arbeidet er allerede godt i gang med de andre innkjøpsorganisasjonene i Norden og bransjen, sier Hayes.Meld deg på Sykehusinnkjøp HFs nyhetsvarselKontaktperson ve​​d mediehenvendelser: